Ofrivillig barnlöshet slår i dag olika beroende på var man bor. I Skåne är ersättningen till äggdonatorer 11 100 kronor, vilket har eliminerat köer och gett fler möjlighet att bli förälder. I andra delar av landet ligger ersättningen på cirka 4 000 kronor.

– Den orättvisan har fått oss att begära att Sveriges Kommuner och Landsting ska rekommendera alla landsting/regioner att höja ersättningen till äggdonatorer till en nivå som motsvarar det besvär och den inkomst som donatorn tappar, säger Carl Johan Sonesson (M), oppositionsledare i Region Skåne. Det är därför glädjande att SKL:s pågående kongress i Karlstad nu har valt att ställa sig bakom vårt förslag.

– Med en likvärdig nationell ersättningsnivå för äggdonation får par i Luleå samma möjlighet att bli förälder som de i Lund, fortsätter Gilbert Tribo (FP), 2:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden. Att kongressen samtidigt har valt att se över ersättningen till spermadonatorer är välkommet.

Jonas Duveborn