– Socialdemokraterna och Miljöpartiet har visat att mer resurser inte är rätt lösning för att öka tillgängligheten i vården. Under 2015 har vårdproduktionen minskat trots att sjukvårdsförvaltningarna i Skåne har gjort av med många hundra miljoner kronor mer än vad de haft tillgång till i sina budgetar, säger Stefan Lamme (M), 2:e vice ordförande i sjukvårdsnämnd Sus. Lösningen är i stället nya arbetsmetoder och -modeller.

– I detta avseende är Hälsostaden i Ängelholm ett föredöme, fortsätter Stefan Lamme.

Sedan i våras har Hälsostaden i Ängelholm ett mobilt närsjukvårdsteam.Teamet har fokus på multisjuka äldre. Läkarkontinuiteten garanteras genom att det mobila teamets läkare blir patientansvariga. Det är vårdcentralerna som remitterar patienterna till det mobila vårdteamet, och om behov skulle uppstå finns möjligheten med direktinläggning på sjukhus.

– Satsningen på närsjukvårdsteam har minskat besöken på akutmottagning för denna grupp med upp till 90 procent. Inläggningarna på sjukhus har minskat med 75 till 80 procent. På Ängelholms sjukhus finns i dag nästan ingen överbeläggning, trots att antalet vårdplatser har minskat med 10 procent. Därför väcker jag på regionfullmäktige (24/11) frågan om hur planerna för utbyggnad av mobila närsjukvårdsteam i hela Skåne ser ut, avslutar Stefan Lamme.

Jonas Duveborn