Maria Malmer Stenergard 620

Grundlagar är grundlagar för att de ska stå för något långsiktigt. De ska se till att rättsväsendet klarar av att stå pall för tillfälliga populistiska nycker och politikens missriktade välvillighet.

Självklart finns det skäl att ändra grundlagarna då och då. Så skedde med Tryckfrihetsförordningen då riksdagen år 1998 beslutade att barnpornografi inte längre skulle vara ett tryckfrihetsbrott. Förövare kan sedan dess lagföras utan det särskilda skydd och den särskilda ordning som följer för grundlagsskyddat material. Debatten var intensiv inför det beslutet, som ändå kan anses vara av mindre kontroversiellt slag. Övergrepp på barn är inte skyddsvärda utan avskyvärda.

Den viktiga debatten om tryckfrihet lyser dock med sin frånvaro när delar av tryckfriheten nu riskerar att luckras upp. Denna gång är det inte skydd av brottsoffer som är motivet, utan en vilja att skydda konsumenterna från sig själva.

Folkhälsominister Gabriel Wikström (S) vill införa neutrala tobaksförpackningar. Förpackningarna ska då inte kunna förses med logotyper och inte heller med innehållsförteckning eller smakmärkning. Tillhandahållandet av sådan information skulle i stället överlåtas till försäljningsstället. Man kan fråga sig hur detta skulle stärka konsumenternas makt och möjlighet att fatta informerade beslut.

Nu har en utredare konstaterat att införandet av neutrala tobaksförpackningar skulle strida mot grundlagen, bland annat eftersom förpackningar anses vara tryckt skrift och därmed åtnjuter skydd i Tryckfrihetsförordningen. Och därmed aktualiseras frågan om regeringen är beredd att gå så långt.

Man kan tycka vad man vill om rökning och snusning. Men det måste väl ändå vara bättre att konsumenterna får så mycket information som möjligt? Och vilket sluttande plan skulle vi bege oss ut på om vi ändrade grundlagen för folkhälsoivrarnas syften? Kanske får vi ett svar i ett förslag av den vänsterpartistiska riksdagsledamoten Karin Rågsjö: neutrala alkoholförpackningar. Hon säger: ”Alkohol är det absolut farligaste vi har. Jag dricker själv alkohol och har inga moraliska aspekter, men det är fler än man tror som far illa och då måste man titta på olika lösningar.”

Politikers uttryck för välvilja tycks inte känna några gränser. Socker, rött kött, fett – det finns mycket som kan vara skadligt i alltför stora mängder. Men vi kan inte vaddera medborgarna och vi ska inte lagstifta som om vi kunde det. I stället ska vi verka för konsumenters kunskap och information. Man ska inte underskatta varumärkens betydelse för konsumentskyddet. Ett av konsumenternas främsta vapen är att kunna straffa varumärken som inte lever upp till deras förväntningar. Med neutrala förpackningar ökar risken för försäljning av illegala produkter och det blir betydligt svårare att kontrollera kvaliteten.

Förutom tryckfriheten finns det andra värden som är grundlagsreglerade och som riskerar att urholkas med förslaget om neutrala förpackningar. Det handlar om näringsfrihet och äganderätt. Måtte dessa värden bestå när folkhälsoivrarnas förbudsvindar blåst över.

Maria Malmer Stenergard (M)
riksdagsledamot från Åhus