Organdonationer talas det sällan om. Varför är det så? Kanske för att de är så nära kopplade till ett annat ämne vi sällan pratar om? Döden. För att uppmärksamma organdonation anordnas varje vecka en donationsvecka. Syftet med Donationsveckan är att uppmärksamma organ- och vävnadsdonation och att få fler att anmäla sig till donationsregistret. Socialstyrelsen står bakom idén till Donationsveckan men veckan anordnas av de lokala sjukhusen.

Foto: Kristian Niemi, CC 2.0

Foto: Kristian Niemi, CC 2.0

Det finns förutfattade meningar om organdonation. Många tror att man måste vara ung när man avlider för att kunna donera organ och vävnader. Men sanningen är den att äldre donatorer ofta kan donera sin lever, sina njurar, hornhinnor och hjärtklaffar till betydligt yngre mottagare. Det är inte åldern på organdonatorn som avgör utan organens och vävnadernas kondition som avgör om en donation är möjlig. För att kunna komma ifråga som organdonator måste man vårdas med respirator när döden inträffar. Därför är det enbart patienter som avlider på en intensivvårdsavdelning som blir aktuella som organdonatorer. Antalet möjliga organdonatorer i Sverige för närvarande är omkring 200-270 per år.

I Sverige väntade i våras 739 personer på ett eller flera organ.De senaste tjugo åren har ungefär mellan 100 och 150 personer avlidit varje år som anmält sig om organdonatorer.

Med anledning av ovan kan konstateras att det behövs fler organdonatorer i Sverige. Möjligheten att anmäla sig till donationsregistret bör underlättas. Ett sätt att underlätta för fler att bli organdonatorer är att möjliggöra anmälan i samband med pass-, id-korts- och körkortsansökan. Detta är ett förslag som jag lämnat in en motion i riksdagen om. En motion som jag hoppas ska bifallas av riksdagen, för alla de som står i kö för att få ett eller flera nya organ, för att fler liv kan räddas.

Ulrika Heindorff (M)
riksdagsledamot från Helsingborg