Sedan regionens tillkomst har kollektivtrafiken varit en fjäder i Skånes hatt.

Tack vare investeringar som Öresundsbron, Citytunneln, Västkustbanan och det finmaskiga pågatågs– och bussnätet har vi sett en fantastisk resandeutveckling och Skånes arbetsmarknad har breddats avsevärt.

Över blockgränserna har vi varit överens om att en fortsatt utveckling av kollektivtrafiken för fler avgångar, högre tillförlitlighet och komfort är avgörande för Skåne framtid som hållbar tillväxtregion, där fler kan ta sig till ett jobb som tidigare låg för långt bort.

Då krävs självklart investeringar.

För norra Skåne vill Alliansen satsa på tätare tågtrafik längs stambanan och mot Helsingborg och Kristianstad, en förlängning av trafiken från Hässleholm mot Halmstad över Markaryd och inom ett par år ett helt nytt trafikupplägg för pågatåg mellan Helsingborg-Klippan-Åstorp-Hässleholm och Kristianstad.

Tyvärr kommer dessa satsningar inte kunna genomföras i tid. Region Skåne har ett underskott på över 700 miljoner kronor. Det rör sig framför allt om en närmast lavinartad kostnadsökning inom sjukvården som uppstått på knappt ett år. Än mer anmärkningsvärt är att vårdproduktionen ändå inte ökat och vårdköerna i stället blivit längre.

För att Region Skåne även 2016 ska kunna erbjuda skåningarna en vård värd namnet får kollektivtrafiken stå tillbaka. Biljettpriserna kommer att höjas, viktiga satsningar för fler och tätare linjer skjutas på framtiden eller ställas in och utrymmet för att höja fordonsstandarden minimeras.

Där Socialdemokraterna agerar tvärt emot sitt vallöfte från 2014 om att sänka biljettpriserna över Öresundsbron.

Chansen är nu mycket liten att vi ska kunna nå de mål regionfullmäktige antagit för kollektivtrafiken om bland annat en fördubbling av antalet resor till 2020 och att uppnå 40 procent av marknadsandelarna i trafiken senast 2030.

Det kommer heller inte att finnas utrymme att ordentligt komma till rätta med de stora kvalitetsbrister vi ser med nedklottrade fordon, smutsiga säten, trasiga toaletter och dörrar, illa fungerande wifi med mera.

Att minoritetsstyret i detta ansträngda ekonomiska läge vill förbjuda reklam i kollektivtrafiken säger en del om styrets brist på ansvarstagande.

Region Skåne skulle då gå miste om mångmiljonintäkter och i stället skicka notan till resenärerna – det vägrar vi att ställa oss bakom.

Vi är mycket oroade över utvecklingen av skånsk kollektivtrafik. De svarta kostnadshål som i dag finns i Region Skånes sjukvård verkar bara bli större. Vad kommer vi att behöva skära ner på nästa gång för att klara av att möta skåningarnas mest basala vårdbehov? Den styrande minoriteten måste visa tydligt politiskt ledarskap och ansvarstagande för ekonomin.

Hittills har de inte levererat eller ens insett hur allvarlig situationen för kollektivtrafiken i Skåne är och vad som står härnäst om inget görs.

Cristina Glad (FP)
Stefan Lindhe (M)
Ing-Marie Nilsson-Axelsson (KD)
kollektivtrafiknämnden
Region Skåne