Efter bara ett år med Socialdemokraterna och Miljöpartiet vid makten i Region Skåne har ”egen regi” blivit den nya signaturmelodin. Mer och mer ska skötas på egen hand – utan externa aktörers hjälp, oavsett om det fria näringslivet gör det lika bra eller bättre. Offensiven omfattar både företag som utför välfärdstjänster och kringverksamhet.

Effekten av minskad mångfald är i förlängningen sämre konkurrens och resursutnyttjande. Här följer exempel på några verksamheter i Region Skåne som har drabbats så här långt.

  • Dialysvård

Region Skåne har under lång tid haft ett gott samarbete med Diaverum gällande dialysvård i Malmö. Styret valde i maj 2015 att med stöd av Sverigedemokraterna säga upp avtalet trots att vården var omtyckt och kvalitetsmätningarna positiva.

  • Ambulansbilarakutambulans

När 2015 års budget antogs beslöt Styret, efter förslag från Vänsterpartiet, att all ambulansverksamhet ska återtas i egen regi. Några konsekvensanalyser fanns inte på bordet. Bara känsloargument.

  • Nej till reklam

Styret ogillar reklam i kollektivtrafiken. Kommersiella budskap ska ersättas av regioninformation. Om den ska vara egenproducerad eller köpas in från PR-firmor är oklart. Att säga nej till mångmiljonintäkter innebär antingen att biljettpriserna eller skatten måste höjas, kanske bägge delar. Mer sannolikt är att ambitionerna för kollektivtrafiken sänks.

  • Skepsis mot valfrihet

Styret har gång gång ifrågasatt de tretton skånska vårdvalen.  Fokus ligger stadigt på vad som kan begränsas, inte vad som kan ge fler chansen att själva välja.  Några ambitioner om ökad valfrihet och mångfald av vårdaktörer har ännu inte synts till.

  • Egna flygplan
Ett flygplan. Sådana vill S och MP (!) att de skånska skattebetalarna ska vara med och äga. Foto: DRust (CC BY 2.0)

Ett flygplan. Sådana vill S och MP (!) att de skånska skattebetalarna ska vara med och äga. Foto: DRust
(CC BY 2.0)

I stället för att hyra ambulansflygtjänster eller köpa flygbiljetter på den reguljära marknaden för de tillfällen då behov av längre planerade sjukvårdstransporter uppstår, har Styret – med stöd av Sverigedemokraterna – valt att köpa och driva flygplan tillsammans med andra regioner/landsting.

  • Psykiatrin i sydost

När avtalet med Capio om psykiatrin i sydost gick ut den 31 oktober 2015 valde Styret att inte förlänga samarbetet. Det har talats om brister i läkarkontinuitet, men det finns ingenting som talar för att Region Skåne skulle ha bättre förutsättningar än en privat aktör att säkra den. Orsaken är nationell brist på psykiatriker.

  • Städföretag städas bort

Från årsskiftet ska sjukhusen i Lund och Trelleborg städas av regionanställd personal, trots att det varken blir bättre eller billigare. Skillnaden är att det skånska näringslivsklimatet försämras.

Jonas Duveborn