På ett extrainsatt paniksammanträde kl 8 i morse (5/11) behandlade kollektivtrafiknämnden ett förslag till taxeförändringar i kollektivtrafiken i Skåne. Detta sedan ärendet presenterats först på sittande sammanträde i måndags (2/11) och för att göra det möjligt för regionstyrelsen att hantera ärendet i dag. Hanteringen har mycket övrigt att önska.

Som en följd av detta blev det förvirrat kring taxeförändringarna också på regionstyrelsens sammanträde. Till exempel har Socialdemokraterna och Henrik Fritzon i såväl tidigare skuggbudgetar som i valrörelsen 2014 uttryckt att priset för att resa över Öresund ska sänkas. Nu föreslår och beslutar de motsatsen, trots att Henrik Fritzon i Öresundskomiteen, som han leder, har argumenterat för sänkta priser över Bron för att förbättra integrationen i Öresundsregionen.

När frågan om hur taxeförslaget slår diskuterades framkom att priset för sällanresenärer inte höjs. Den som löser en enskild biljett vid ett enstaka tillfälle då och då får alltså ingen prishöjning. Det är bara de trogna resenärerna som får betala mer i Socialdemokraternas och Miljöpartiets förslag.

– Den som tar bussen för någon tillfällig resa borde också bidra, sa oppositionsledaren Carl Johan Sonesson (M).

– Det blir märkligt om det blir mer lönsamt att lösa enkelbiljetter, tillade Carina Wutzler (M).

Värt att notera är också avsaknaden av miljökonsekvensanalys och jämställdhetseffekter, vilket annars är brukligt.

Jonas Duveborn