Ända sedan den rödgröna regeringen tillträdde förra hösten har det rått osäkerhet i huruvida patienternas valfrihet nu ska försvinna inom hälso- och sjukvården. Regeringen flaggade tidigt för att de ville ändra i lagen om valfrihet, LOV. Lagen har funnits sedan 2008 och har stärkt patientmakten då patienten själv kan välja vem som utför vården inom en rad områden. I Skåne finns i dag tolv vårdval.

Hälsovalet för vårdcentraler infördes år 2009. För Skånes del har det inneburit en ökning med 30 vårdcentraler. Från 125 stycken när hälsovalet infördes till 155 stycken i dag.

Socialminister Gabriel Wikström (S) har tidigare deklarerat att han vill avskaffa etableringsfriheten i primärvården genom en proposition förra hösten. Efter förödande kritik från lagrådet drogs den propositionen tillbaka. Frågan om etableringsfrihet hamnade i stället i den utredning om vinster i välfärden som leds av Ilmar Reepalu (S). Slutbetänkandet kommer i slutet av nästa år. En tid som nyligen förlängts. Nu väljer regeringen att helt dra tillbaka frågan om det obligatoriska vårdvalet som innebär att landsting inte kan stoppa privata vårdcentraler från att etablera sig. Det framgår av tilläggsdirektiven som ska beslutas på torsdagens regeringssammanträde.

Vi har från Alliansen varit tydliga med det fokus vi vill ha på kvalitet i välfärdsutredningen. Men det vi har sett hittills har mest liknat en häxjakt på privata vårdcentraler från regeringens sida. Även i regionen ger styrande S och MP snarare signaler på att de vill avveckla.

Vi vill utveckla valfrihet och patientmakt inom hälso- och sjukvården. De skånska medborgarna ska kunna känna sig trygga med att de kan välja vårdcentral och har både privata och offentliga vårdcentraler att välja på.

På de skånska privata vårdcentralerna har många vittnat om att man inte vågat satsa och utveckla sin vårdcentral. Detta är varken bra för de anställda på vårdcentralerna eller för patienterna.

I Region Skåne infördes vårdval för sex år sedan i bred politisk enighet. Antalet vårdcentraler har sedan dess ökat med ungefär en fjärdedel. Nu försvinner regeringens hot mot vår valfrihet.

På landsbygden har vi kunnat se positiva effekter där fler vårdcentraler etablerat sig och gjort att vården kommit närmare skåningen. Det har ökat flexibiliteten då det inte är självklart att man vill vara listad där man bor utan kanske där man arbetar. Hälsovalet har möjliggjort detta.

Allians för Skåne värnar om alla de 155 vårdcentraler som finns i Region Skåne, oavsett utförare. De utgör basen för primärvården, den nära vården som vi vill fortsätta att utveckla. Fokus ska ligga på kvalitet, jämlik och tillgänglig vård. Inte på vem som utför vården. Sådana ideologiska skygglappar betackar sig Allians för Skåne för.

Ulrika Heindorff (M)
riksdagsledamot och ledamot av regionstyrelsen
Caroline Hedenström (M)
2:e vice ordförande i beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård
Gilbert Tribo (FP)
gruppledare och 2:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden
Birte Sandberg (C)
gruppledare
Birgitta Södertun (KD)
gruppledare