sus-köer

Sydsvenskan skriver i dag att vårdköerna på Skånes Universitetssjukhus är längst i landet. Det är helt oacceptabelt. Men det är inte bara på SUS vårdköerna skenar. Även i resten av Region Skåne ökar köerna.

Alliansen i Region Skåne kapade från 2006 till 2014 köerna för operation/åtgärd från fler än 12 500 skåningar till mindre än 4 000 skåningar som stod i kö mer än 90 dagar. Vi hade gärna fortsatt det arbetet, men nu har det rödgröna styret tagit över och vi ser effekterna direkt. En 40 procent ökning i köerna från augusti 2014 till augusti 2015.

Det tog bara ett år för det rödgröna styret att förstöra Alliansens långsiktiga arbete med att få bort vårdköerna. Nu är har vi kommit tillbaka till den röda politiken i Region Skåne och igen skenar köerna. Knappt 2 000 skåningar extra får nu vänta i onödan på en operation eller annan åtgärd.

Att låta vårdköerna skena innebär ett ovärdigt och onödigt lidande för sjuka människor. Region Skånes förtroende som vårdgivare står och faller med att folk faktist får den vård de behöver, när de behöver den. Inte ett halvt år senare.

Niels Paarup-Petersen (C)
regionfullmäktigeledamot
ledamot i nämnden för Skånes Universitetssjukhus
@nielspaarup