När Skånes regionala trafikförsörjningsprogram  behandlades i nämnden för regional utveckling i dag (2/11) yrkade Allians för Skåne på återremiss och fick stöd för det. Alliansen ansåg att beredningen inte har varit tillfredsställande. I det föreslagna reviderade programmet återfinns en rad nyheter, omformuleringar och oklarheter. Vidare saknas flera viktiga bilagor från 2015-års program.

– I förslaget till uppdatering av trafikförsörjningsprogrammet syns en oroväckande utveckling, där kostnaderna beräknas öka snabbt trots årets sparbeting, säger Pontus Lindberg (M), regionråd i opposition och 2:e vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden. Samtidigt riskerar intäkterna att stagnera och skattefinansieringen ökar kraftigt. Med tanke på kommande åtagandena där regionen kan förväntas ensamma eller tillsammans med andra stå för snabba regionaltåg på en ny stambana behövs verkligen en rimlig finansieringsstrategi.

– Det föreslagna programmet skulle innebära en tydlig nedprioritering av den kommersiella trafiken, exempelvis dagens flygbussar till Sturup. Vi tror snarare att den skånska kollektivtrafiken berikas av blandningen av både privata och offentliga aktörer, säger Cristina Glad (FP), 2:e vice ordförande i kollektivtrafiknämnden.

Nu återstår att arbeta för ett bättre trafikförsörjningsprogram. Skåne behöver en utvecklad kollektivtrafik för att lyfta som tillväxtregion, och skåningarna behöver kollektivtrafik för att ta sig till arbete och fritidssysselsättningar.

Peter J Olsson