Niels Paarup Petersen 620 border

”Det krävs ett samlat grepp om sjukvården”. Så skriver regionstyrelsens ordförande Henrik Fritzon (S) i inledningen till Styrets budget som gick igenom under gårdagen (27/10). Sedan påstår Fritzon att det i budgeten tas ett sådant samlat grepp. Tyvärr ser jag det inte, detta grepp.

Det är snarare så att budgeten griper efter halmstrån när det kommer till att visa vägen mot den vård vi vill erbjuda våra medborgare framöver.

För det är ju faktiskt morgondagens vård som regionens budget ska ligga till grund för. Och den rödgröna budgeten visar tyvärr tydligt att med Styrets politik kommer inget förändras. Det är synd. För vi behöver förändring.

Dagens vårdsystem är tyvärr i mångt och mycket byggd först för administrationen, sedan professionen, slutligen patienten och de anhöriga.

Det är orimligt. Och att det är så bär vi politiker en stor del av ansvaret för. För vi ställer inte krav på motsatsen.

Jag vill i stället se en vård som tar utgångspunkt i patienten först, sen professionen och till sist administrationen. En personcentrerad vård.

Ska vi ändra vården så patienterna kan få en personcentrerad vård måste politiken våga visa vägen för medarbetarna.

Kan inte vi som styr visa en riktning för vården kan vi inte förvänta oss att våra medarbetare går dit. Kan vi inte beskriva för medborgarna vilken vård vi vill ge dem är det klart att medborgarna inte vet vilken vård de kan förvänta sig.

Jag tror att vården måste byggas helt annorlunda än i dag.

Vi har nått en punkt där vården inte kommer att få mer pengar, fler sjuksköterskor eller färre patienter. Färre medarbetare kommer behöva hjälpa fler med samma ekonomiska medel. Då kan man inte fortsätta jobba på som man gjort förut.

Samtidigt utvecklas de digitala och teknologiska möjligheterna i vården med stormsteg. Kroniska patienter behöver snart inte längre komma in till läkaren, men kan monitoreras konstant därhemma, när de är i farten eller på jobbet. Med dataanalys finns helt nya möjligheter för att förutse vårdskador och försämrad hälsa. Äldre kan få stöd i hemmet och vi kan undvika fallolyckor och onödiga turer till läkaren. Allt för att skapa bättre vård för patienten.

Det är hit vi ska. Till en vård som tar utgångspunkt i patienten – och anpassar lösningar, personalresurser och administration därefter.

Tyvärr har Region Skåne inte tagit ett steg framåt i den riktningen, utan snarare ett steg bakåt med Styrets budget. Det finns många engagerade och duktiga politiker i Styrets ledning. Men så länge Styret inte har bestämt sig för, eller insett, vägen framåt kommer Region Skåne att fortsätta sin kräftgång.

Och det är synd, för skåningarna förtjänar bättre än den vård vi levererar i dag.

Niels Paarup-Petersen (C)
regionfullmäktigeledamot
Region Skåne