Skattesats 10,69 - men inget 2% överskottRegion Skånes budget för 2016 är nu klubbad på regionfullmäktige. Allt talar för att skåningarna nästa år får betala lägst andel av sin inkomst i region- eller landstingsskatt. Norrbotten, det enda landsting som idag har lägre skatt än Skåne, väntas nämligen höja skatten kraftigt.

Socialdemokraternas och Miljöpartiets budgetförslag vann regionfullmäktiges gehör och eftersom det enda partiet som föreslog skattehöjning var vänsterpartiet, kommer fortsatt skåningarnas regionala skattesats vara 10,69 kronor per intjänad hundralapp.

Det finns mycket att göra i Region Skåne för en bättre och mer kostnadseffektiv vård innan det är läge att höja skatten. Höjd skatt äventyrar medborgarnas vardagsmakt och den ekonomiska tillväxten – som ju är en förutsättning för fortsatt satsning på välfärden.

Något som däremot äventyrar framtida välfärdssatsningar är det faktum att S och MP valt att skjuta fakturan för uteblivna prioriteringar idag, på framtiden. Där Alliansen föreslog en budget med 2% överskott i resultatet, har den nu beslutade budgeten ett 402 miljoner lägre överskott på resultatraden – ett budgetöverskott som endast motsvarar 1% av Region Skånes kostnader. Med tanke på de enorma investeringar i upprustning av Skånes sjukhusområden som väntar de närmaste 10-15 åren, krattar styret manegen för en skattehöjning nästa år. Det är inte en ansvarsfull ekonomisk politik.

Med andra ord: Medan skåningarna kan glädja sig åt att skatten till Region Skåne inte höjs 2016 – mitt i floden av skattehöjningarna från Stefan Löfvens regering (31 miljarder) och rödgröna kommunala skattehöjningar – så kan läget snabbt bli värre.

Gustav Lundblad

 


FAKTA: Såhär ser skattesatserna ut per hundralapp i Sveriges regioner och landsting 2015. Norrbottens aviserade skattehöjning gör att skåningarna kan glädja sig åt Sveriges lägsta skatt 2016.

Region Skattesats
Norrbotten 10,18*
Skåne 10,69
Västernorrland 10,69
Östergötland 10,70
Sörmland 10,77
Västerbotten 10,80
Halland 10,82
Västmanland 10,88
Uppsala 11,16
Dalarna 11,16
Blekinge 11,19
Värmland 11,20
Jämtland 11,20
Jönköping 11,26
Kalmar 11,37
V. Götaland 11,48
Gävleborg 11,51
Örebro 11,55
Kronoberg 11,60
Stockholm 12,10
Gotland 33,60**

 

*Norrbottens läns landsting föreslås höja skatten med 1,16 kr 2016. ** Inkl kommunalskatt.