Regional utveckling var det första sakområdet att debatteras under regionfullmäktige. Det är ett område där enigheten har varit och fortfarande är stor mellan Styret (S/MP) och Alliansen. Det är ju egentligen ansvaret för utvecklingen och kulturen som var den stora landvinningen när Region Skåne bildades, en enighet som också Ilmar Reepalu (S) underströk när han inledde området.

Några tecken på en minskande samsyn finns dock: Till exempel har den nya majoriteten av Socialdemokrater och miljöpartister tycks vara på väg att spela ner den biogassatsning som gjort Skånetrafiken till en av de ledande aktörerna med 800 biogasdrivna bussar. Redan från början strök de också ordet tillväxt ur namnet på det som nu är regionala utvecklingsnämnden.

Alliansens alternativ presenterades av Pontus Lindberg (M) som underströk det gemensamma uppdraget och hur mycket av Styrets arbete dessutom bygger direkt på den politik som Femklövern (Alliansen plus MP) fört under två mandatperioden. Men med några undantag.

Pontus Lindberg (M) presenterade alliansens budgetförslag på området regional utveckling. Foto: Peter J Olsson

Pontus Lindberg (M) presenterade alliansens budgetförslag på området regional utveckling. Foto: Peter J Olsson

Ett sådant är att Skåne inte bara behöver räls, utan också asfalt och vägar. Trängseln och olyckorna på motorvägarna kring Malmö, Lund och Helsingborg är besvärande och därför har alliansen lagt förslag om utbyggnad av dessa med tre filer – en reserverad för kollektivtrafik.

– Det är dags att vi börjar driva frågan om fler filer på E22, E6 och E4 in mot våra tillväxtmotorer. Det är dags att vi börjar tro på bilen igen, vi står nu på gränsen till utsläppsfria bilar, vad är då problemet? Sammanfattade Pontus Lindberg (M)

Den stora stridsfrågan i debatten blev snarare budgeten för kollektivtrafiken, där Alliansen valt att dra ner skattefinansieringen med 140 miljoner mer än Styret, som också dragit ner 100 miljoner. Cristina Glad (FP), vice ordförande i kollektivtrafiknämnden, förklarade att syftet var dels att man ville prioritera sjukvården och samtidigt se till att självfinansieringen av kollektivtrafiken ökade – och därmed skattefinansieringen minskade. Målet om en väl utbyggd kollektivtrafik står fast.

Skånekortet är i dag långt ifrån det dyraste länskortet.

Skånekortet är i dag långt ifrån det dyraste länskortet.

I debatten kom en del påståenden om att Alliansens förslag skulle motsvara avgiftshöjningar på 15-20 procent. I själva verket handlar det om uppåt tio procent, jämfört med Styrets förslag om ungefär hälften. Därmed skulle skattefinansieringen komma ner i ungefär den nivå som gällde 2012-13.

Kulturnämndens vice ordförande Ronny Johannessen (M) talade för Alliansens kulturbudget och kulturens integrationsskapande effekter. Charlotte Wachtmeister (M) förde fram arbe3tet med skånskt landskapsvårds och naturområden för rekreation och biologisk mångfald.

Peter J Olsson