Regionfullmäktige inleddes dramatiskt i dag. Gilbert Tribo (FP) började med att begära ordningsfråga, sedan Styret (S och MP) reviderat sitt budgetförslag så sent som i fredags eftermiddag. Och då inte bara redaktionellt, utan genom att stryka förslaget på skattehöjning och det tillgänglighetspaket som man gick fram med till regionstyrelsen.

– Demokratin är satt ur spel inför hanteringen av budgeten för 2016, sa Gilbert Tribo. Det är så stora skillnader i den budget som Styret nu lägger att den borde återremitteras. Men jag ser inte att den skulle bli bättre av det, därför avstår jag. Det måste dock framgå med all tydlighet att det är oacceptabelt att budgeten hanteras så här.

Gilbert Tribo (FP) begär ajournering för att Styret ska få förklara sig.

 

Gilbert Tribo begärde därför ajournering för att S och MP skulle förklara sig, vilket beviljades. Också Birgitta Södertun (KD) begärde ordet i ordningsfrågan.

– Det är 20 dagar sedan vi hanterade budgeten i regionstyrelsen, sa hon. 16:54 i fredags fick jag en reviderad budget utan några som helst läsanvisningar. Hur ska alla fritidspolitiker i fullmäktige hinna sätta sig in i vad som har förändrats? Har de fackliga organisationerna informerats?

Jonas Duveborn