Städhjälpsföretaget Hemfrid har undersökt hur anlitandet av hushållsnära tjänster (RUT) utvecklats i Sverige. För Skåne visar siffrorna att RUT-köpandet ökade med 88 982 extra köpare, en ökning med sju procent.

En föråldrad syn på hushållsnära tjänster. "ModelC5 1912" by Nilfisk-Advance. BY-SA 3.0

En föråldrad syn på hushållsnära tjänster.
”ModelC5 1912” by Nilfisk-Advance. BY-SA 3.0

Statistiken visar förändringen i antal personer som gjort avdrag för hushållsnära tjänster, så som hemstädning, trädgårdsarbete och barnpassning mellan första tre kvartalen 2014 och motsvarande period 2015.

SCB har konstaterat att

  • Mer än var tredje anställd i branschen är utrikes född, och att fyra av tio RUT-företagare är utrikes födda.
  • Nästan var tionde jobb för utomeuropeiskt födda kvinnor finns i RUT-företag.
  • Inom RUT-branschen är det vanligare att kvinnor är företagare än män (52 procent).
  • Var tionde företagare bland utrikes födda kvinnor driver RUT-företag.

I budgetförslaget för 2016 vill regeringen att det maximala rutavdraget sänks till 25 000 kronor för personer som inte har fyllt 65 år. Det kan leda till en minskad efterfrågan på hushållsnära tjänster. När Alliansen försöker skapa vägar in till arbetsmarknaden gör regeringen vad den kan för att riva dem.

Men i dag kom i alla fall en positiv förändring i RUT-frågan. I migrationsöverenskommelsen mellan regeringen och allianspartierna annonseras att ”En snabbare etablering på arbetsmarknaden underlättas genom lägre trösklar in på arbetsmarknaden. För att möjliggöra detta utvidgas RUT-avdraget till att också omfatta utökat trädgårdsarbete, flyttjänster och IT-tjänster i hemmet (RIT-avdrag)”.

Johan Folin