Det görs alldeles för lite från Region Skånes sida för att ta till sig av den kompetens som finns i den privata sektorn. Regionen är den största kunskapsorganisationen i Skåne, men regionens samverkan med näringslivet är begränsad. Företagen här ligger väl till i utvecklingen av e-hälsa och digitala tjänster. Det borde Region Skåne dra nytta av.

Inom sjukvården används i dag system som är allt för komplicerade och långsamma i sina processer, vilket tar tid. Tid som skulle kunna användas mycket bättre för att ge bättre vård och öka effektiviteten. För att uppnå detta behövs bättre digitala beslutsstöd och andra digitala tjänster i den skånska vården.

Region Skåne måste vidga vyerna och ta hjälp av den privata sektorn för att utvecklas. Primärt kan det ske genom att använda redan utarbetade ramverk och programvaror. I kollektivtrafiken kan man köpa sin biljett med hjälp av Skånetrafikens applikation. Vi anser att man kan ta det ett steg längre och med hjälp av till exempel Apple Wallet och Google Wallet integrera Jo Jo-korten med mobilen. Då blir det enklare att använda reskassan och att komma åt sitt periodkort.

Vi ser även att man kan fortsätta utveckla digitaliseringen av patientjournalen. Ett första steg är att göra patientjournalerna tillgängliga för vårdpersonal på surfplattor och mobiler. Vi vill också att användare med hjälp av tillgängliga mobila lösningar ska kunna sända medicinska värden till sin läkare. Vi ser hur en diabetiker får möjlighet att sända sina insulinvärden för analys hemifrån. Efter detta kan läkaren sedan kontrollera värdena och avgöra om det behövs ett besök, eller om det i stället bara går att ge instruktioner för hur värdena kan förbättras, förmedlat via patientens mobiltelefon. Det är först på detta vis som e-hälsa blir effektiv, men Region Skånes grundläggande system måste fungera först.

Vi möter dock ett stort motstånd hos vänstern som bedriver en häxjakt mot de vinstdrivande företag som verkar i välfärden. Vänsterpartiet vill rent av att all drift och utveckling ska ske i egen regi. Socialdemokraterna i Skåne har samma idéer. Om vi går den vägen, var slutar det då? Ska Region Skåne sluta upphandla surfplattor, datorer och annan teknik? Tror vänstern på allvar att de med politik kan strypa företag på den fria marknaden från att utveckla nya och effektiva produkter eller dessa bolags lönsamhet?

För att fortsätta utveckla den skånska vården och kollektivtrafiken måste Region Skåne våga ta hjälp av både medarbetarna och näringslivet. Först när det sker fullt ut kan regionen bli så innovativt som man i utvecklingsstrategier och högtidstal säger sig vilja.

Simon Röstin (M)
Niels Paarup-Petersen (C)
ledamöter i regionfullmäktige
Region Skåne