Nästa vecka (26-27/10) är det budgetfullmäktige i Region Skåne. Minoriteten vid makten (S och MP) har inte stöd för den skattehöjning som de bygger sin budget på, så frågan är om det just nu smids planer på hur de ska få igenom sitt budgetförslag ändå.

Förra året taktikröstade Socialdemokraterna och Miljöpartiet på Sverigedemokraternas budget. Därmed utmanövrerades Alliansens förslag. Regionstyrelsens ordförande Henrik Fritzon (S) blev efter detta hårt uppvaktad, för att inte säga tillrättavisad, från partihögkvarteret i Stockholm. Partisekreterare Carin Jämtin stämplade sina skånska partikamraters agerande som ”olämpligt” och framhöll att S och MP i Skåne ”skapar exempel, där det verkar som om det är ok att rösta på sverigedemokratiska budgetförslag, och det är det inte”. Även om det inte finns något som förbjuder taktikröstning så skadar det allmänhetens tilltro till demokratin.

Det finns ett mycket enkelt sätt för Christine Axelsson (S), regionfullmäktiges ordförande, att i år styra vilka förslag som kommer till slutvotering: I stället för att lyssna på hur högljutt ledamöterna skriker ut sitt stöd för det ena eller andra budgetalternativet, och utifrån detta ställa alternativen mot varandra i en omröstningprocess byggd på osäkerhet, vore det demokratiskt mer rimligt att hon sätter upp en propositionsordning som innebär att de två förslag som har det största antalet ledamöter bakom sig, ska kunna ställas mot varandra i en slutvotering. Det är varje gång att föredra framför politiskt fulspel.

Jonas Duveborn