Ekonomirapporterna kommer tätt nu. I Region Skåne har precis månadsuppföljningen efter september presenterats. Tyvärr visar den att det svaga hopp om vändning i regionekonomin, som väcktes efter förra rapporten, var grundlöst. Kostnadsutvecklingen tar i stället ett skutt upp, från 5,6 procent till 6,3 procent. Prognosen för helåret har på en månad försämrats från ett resultat som är 22 miljoner kronor sämre än budgeterat till ett som är 81,4 miljoner kronor sämre. Kostnaden för bemanningsföretag ligger 63 procent högre jämfört med förra året, mot 65 procent efter augusti. Samtidigt är antalet anställda i september i år 1 192 fler än för ett år sedan.res 1509

Det ligger nära till hands att koppla förändringen till presentationen av Styrets budgetförslag. Socialdemokraterna och Miljöpartiet har i minoritet lagt ett förslag att höja skatten med 30 öre för att få in 750 miljoner kronor till vården. Därmed sändes en tydlig signal till verksamheten om att den skulle få underskottstäckning och att det remarkabla överdraget av budgetarna inte skulle tas på så stort allvar.

Allians för Skåne har argumenterat på tvärs med detta, ända sedan uppföljningen efter februari. Under årets första månader har vården förbrukat mer än de 750 miljoner kronorna, anställt fler och ökat antalet vårdplatser – men minskat produktionen. Tillgängligheten har försämrats. Därför har Allians för Skåne granskat administrationen – konsulterna och informatörerna; Brysselkontoret och kulturen – samt föreslagit höjda taxor i kollektivtrafiken på cirka 10 procent (att jämföra med Styrets 4-6 procent) och lagt skarpa förslag för att minska beroendet av bemanningsföretag. Vi har skrapat ihop 350 miljoner kronor som vi lägger på riktade satsningar för att med incitament till verksamheterna öka tillgängligheten i vården. Därutöver har 225 miljoner kronor av demografiuppräkningen öronmärkts för ökad tillgänglighet och hälften av uppräkningen för medicinteknisk utrustning (140 miljoner kronor) för snabbare digitalisering av vården. Alliansen vill förändra där det gör nytta, inte bara skjuta in mer pengar i ett svart hål.

Nästa vecka (26-27/10) behandlar regionfullmäktige de olika förslagen till budget.

Jonas Duveborn