Olle Schmidt

När vi ska tala illa om EU handlar det om EU:s oförmåga att fatta beslut och om EU:s ständiga tal om vikten av institutionella förändringar.

Vem bryr sig om hur beslutsmaskineriet fungerar, heter det ofta?

Det är för mycket snack och för lite verkstad, får man ofta höra. Och något ligger det väl i detta. Men nu består ju EU av 28 länder och 24 officiella olika språk, en mängd olika kulturer samt stora och små länder med stora historiska skillnader.

Varför nämner jag det här?

Jo, när jag lyssnar på debatten om Öresundsregionen, låter det som ett bråkande mini-EU!

Vi vill inte betala, i varje fall inte så mycket, säger en. En annan, att vi är större och mer betydande, alltså måste vi få bestämma mest.

Ytterligare en tredje påminner om Edvard Perssons gamla slagdänga ”Låt dom bara gå på, vi klarar oss nog ändå”. Lasse Dahlqvists text handlade på den tiden om hur övriga Sverige såg på det skånska.

Jag tror att den senaste diskussionen om Öresundsregionens framtid och integration, flitigt manifesterad i media, har både skadat integrationsprocessen som sådan, men kanske framför allt varit till men för politikernas anseende på båda sidor av Öresund.

Att ha olika uppfattningar om namn och fördelning av medel är förvisso inte oviktigt, men det får inte skymma sikten för det övergripande målet; att ytterligare integrera människor och verksamheter på båda sidor av Sundet.

Som beslutsfattare i Skåne och på Själland är det vårt ansvar att lösa upp oenigheten så vi kan fortsätta det viktiga arbetet med att riva byråkratiska barriärer och murar mellan våra två länder. Öresundssamarbetet i en mer fast form har pågått sedan 1993 med den femtonåriga Öresundsbron som det främsta beviset på att integrationen vunnit stora framsteg.

Nu är tid att utveckla samarbetet. Den nuvarande formen behöver förnyas, och jag har full förståelse för den danska viljan att ge huvudstaden Köpenhamn en mer framträdande plats i marknadsföringen av vår gemensamma region. Men detta måste ske med respekt, eftersom alla parter har lite olika intressen att försvara. Men det får verkligen inte gå så långt att vi inte kan komma överens under hösten.

Att vi på vår sida av Sundet skulle vända Köpenhamn och Kastrup ryggen vore ju helt galet. Skulle vi nu börja dra nya gränser i vår region?

Att i flyktingkrisens spår slå in på den vägen vore mycket olyckligt och skulle givetvis sända helt fel signaler till vad den välkomnande och öppna Öresundsregionen står för.

Vi måste vara beredda att finna kompromisser för att hitta lösningar för det framtida Öresundssamarbetet som vi alla kan leva med. Nu gäller det att snacka mindre och få mer gjort! Fortfarande finns alltför många gränshinder som gör livet svårt för gränspendlare, företagare och helt vanliga turister.

Själv kan jag mycket väl tänka mig ett framtida Öresundsparlament (direktvalt av oss skåningar och av dem som bor på Själland) med beslutanderätt över gränsöverskridande frågor.

En vision, vars verklighet inte alls behöver vara så långt borta!

Olle Schmidt (FP)
ledamot i Öresundskomiteen