MPkultur”Det finns just nu en stor möjlighet till förändring. Vi vet alla, eller nästan alla, att vi måste ställa om vårt sätt att leva radikalt. Många av oss behöver minska vår materiella konsumtion. Vi behöver dela på de jobb som måste göras. Inte skapa nya onödiga jobb som förbrukar ändliga resurser utan som istället bygger upp vårt gemensamma samhälle, till exempel jobb inom kultursektorn.”

Så här inleds Miljöpartiets rapport med titeln Kulturen – det fjärde välfärdsområdet.

Det finns väldigt mycket i denna rapport som jag ställer mig frågande till, och deras inledande ord gör mig bedrövad. Att ens antyda att det finns onödiga jobb, visar att man är på fel väg, för alla jobb behövs i Sverige. Det finns stora möjligheter att utveckla jobb inom Kulturella och kreativa näringar där kulturarbetare genom företagande kan försörja sig på sitt kulturutövande.

Miljöpartiet skriver också att kollektivtrafiken bör befrias från reklam till förmån för konstnärliga uttryck. Jag undrar vad Miljöpartiet i Skåne tycker om detta. Är de beredda att höja biljettpriserna för att täcka upp kostnaden för minskade annonsintäkter? Eller vill de hellre ta pengar från vården eller höja skatten med motsvarande belopp? Antar det sistnämnda alternativet är mest lockande för Miljöpartiet.

På tal om att höja skatter, en särskilt bredbandsskatt föreslås och Miljöpartiet vill även lägga sig i hur intäkter från streamade tjänster skall fördelas mellan skivbolag och artister. Det är inte nog med att de avser att höja en drös med skatter som direkt motverkar jobb och tillväxt, nu skall vi även skatta för att få använda internettjänster vi redan betalar för (inklusive momsen).

Det verkar inte finns några gränser för hur mycket de vill in och peta i detaljer. Å ena sidan vill man att kulturen skall komma många till del och det skall kosta så lite som möjligt för utövarna. Å andra sidan skall en bredbandsskatt införas – vilket kommer minska människors möjligheter att själva välja vilken kultur de vill ta del av. Rapporten är problematisk på en nivå jag sällan skådat förut då programmets effekt blir mer makt till staten, mer pekpinnar och mindre individuell frihet. Tvärt emot Miljöpartiet tror vi Moderater att låga skatter innebär just detta. Ökade möjligheter för människor att själva välja vad de vill lägga sina pengar på, vilket inkluderar möjligheten att själva fritt välja vilken kultur man önskar ta del av.

Kulturen skall vara fri och utan politiska pekpinnar och mer makt till staten, för att citera Karin Olsson, kulturchef på Expressen: ”Miljöpartiets kulturpolitiska idéprogram gör konsten till en ideologisk uppfostringsanstalt.”

Jag kunde inte ha uttryckt det bättre själv.

Ronny Johannessen (M)
2:e vice ordförande i kulturnämnden
Region Skåne