Revisorerna i Region Skåne har i en förstudie noterat att alltfler uteblir från inbokade besök i den skånska vården. I Sund (Helsingborg, Landskrona och Trelleborg) och Kryh (Kristianstad, Ystad och Hässleholm) planerade 7 465 749 besök in mellan januari 2013 och maj 2015, av dessa fick 129 808 ställas in. Andelen motsvarar 1,7 procent. Värt att notera särskilt är att andelen uteblivna patienter i år har ökat från 1,7 till 2,0 procent.

– Sammanlagt beräknas kostnaden för detta till 309 miljoner kronor, vilket är nästan hälften av den skattehöjning som Socialdemokraterna och Miljöpartiet yrkar på för 2016, säger Pontus Lindberg (M), regionråd i opposition.

– Skattemedel ska användas med största möjliga försiktighet. Innan skatten höjs måste alla besparings- och effektiviseringsalternativ noga övervägas. Därför har Moderaterna tagit initiativ i regionstyrelsens arbetsutskott för att regiondirektören redan till nästa sammanträde med regionstyrelsen ska ta fram en strategi för hur antalet inställda patientbesök snarast ska kunna minska, avslutar Pontus Lindberg.

Jonas Duveborn