Jeanette Bohman 620 border

Har din kommun avgiftsmodeller för företag som bygger på mängden försäljning hos företaget i stället för mängden arbete som myndigheten utför? Det är nog det vanligaste, men skapar det nöjda företagare?

Centerpartiet i Skurup vill gå en annan väg, en väg som skulle göra avgiftsmodellerna mer relevanta till vilken tjänst företagen faktiskt får. Ni kanske har hört talas om Rättviksmodellen? Jag välkomnar denna då jag under mina 14 år som företagare i hotell- och restaurangbranschen ansett att vi betalar en avgift som känns som hittepåavgift. Rättviksmodellen bygger på en fast administrativ avgift som är lika för alla och en rörlig beroende på hur många kontrolltimmar som utförts, med andra ord den debiteras i efterhand och inte som nu i början av året – vare sig kontroll utförs eller inte! Skulle din kommun acceptera att jag skickade en faktura på julbord i januari, vare sig ni besöker oss eller inte? Inte riktigt samma sak, men att ta betalt för något som inte utförs är ocker.

Rättviksmodellen innebär också att den som inte sköter sin verksamhet tillfredsställande kan få återbesökskontroll, som just den företagaren får betala. Det innebär i klartext att de som sköter sig inte längre betalar för de som inte gör det. Fair play!

Vidare har vi lagt in motion om samma förfarande med alkoholavgiften. I dag baserar den sig på verksamhetens omsättning av alkohol. Och det låter som? Exakt – provision på försäljning! Men det är ju löjligt mycket baserat på okunskap om vår bransch då en högre omsättning inte per automatik innebär behov av fler eller mer omfattande tillsynskontroller. Vi kanske bara säljer dyrare produkter.

Region Gotland som är näst på tur att införa Rättviksmodellen anger följande fördelar:

  • Rättvisare, företagare betalar inte för kontroll som aldrig utförts.
  • Förbättrad transparens, det blir tydligare för företagarna vad de betalar för.
  • Särprägel gentemot övriga kommuner.
  • Minskad administrativ börda för inspektörerna.
  • Kontrollskuldsproblematiken kommer med tiden att försvinna.
  • Livsmedelsinspektörerna slipper det arbetskrävande jobbet att underhålla systemet så att det blir rättvist för företagarna.

Rättviks arbete har fått stor uppmärksamhet och är en av anledningarna till att kommunen klättrat i rankingen av kommunernas företagsklimat!

Jag hoppas innerligt att alla kommuner avser att skapa så bra företagsklimat som möjligt – så varför inte börja med att titta på avgiftshanteringen.

Jeanette Bohman (C)