Vänsterpartiet gick 2014 till val på att stoppa vinster i välfärden. Fast bara privata vinster. Och bara sådana som är kopplade till traditionellt kvinnodominerade yrken. Trots att både Socialdemokraterna och Miljöpartiet i bland talar om att det finns en plats i välfärden för alternativa utförare kom de efter Decemberöverenskommelsen överens med V om att tillsätta en utredning om ”reglering av offentlig finansiering av privat utförda välfärdstjänster” (Dir 2015:22). DÖ:s konstruktion gav nämligen V mer makt än vad väljarna hade gjort. Utredningens ordförande blev Malmös tidigare starke man, Ilmar Reepalu (S), nu bland annat 1:e vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden i Region Skåne.

Ilmar Reepalu. Foto: Anders Löwdin, CC 2.0

Ilmar Reepalu. Foto: Anders Löwdin, CC 2.0

Nu visar en utredning av Lars Henriksson, professor i juridik vid Handelshögskolan i Stockholm, att det saknas juridiska möjligheter att begränsa företagandet och mångfalden på det sätt som Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet tänker sig.

– Förslagen är oförenliga med både svensk grundlag och EU-rätt. Risken är att man lamslår en stor del av den svenska välfärden under lång tid framöver om man går vidare med idéerna om vinstförbud och inskränkningar i mångfalden, kommenterar Anders Thorstensson, koncernjurist på Svenskt Näringsliv. Med stor sannolikhet kommer Sverige i så fall att hamna i långdragna rättsprocesser i EU-domstolen som man har små utsikter att vinna.

Thorstensson anser att utredningens resultat är så tydliga att regeringen omedelbart bör avsluta Reepaluutredningen.

Privata alternativ i välfärden fungerar ofta bättre än offentligt drivna. Lika ofta är privata arbetsgivare mer attraktiva för personalen. Reepaluutredningen tillsattes efter Decemberöverenskommelsen och grundade sig på behovet av att säkerställa Vänsterpartiets stöd. Nu när DÖ är död har regeringen chansen att avliva både en onödig utredning och myten om att vinster i välfärden innebär en sämre välfärd.

Jonas Duveborn