Att självbilden hos socialdemokrater är att de är det största partiet och att det normala att de styr, helst ensamma, i alla demokratiska församlingar det vet vi. Och den verkar inte ändrats hur långt mer opinionssiffrorna sjunker och hur svårt partiet än har att bilda regering eller regionledning.

I till exempel Region Skåne har de snart suttit vid makten i fem av 17 år, först fyra med V och MP i majoritet, och nu sedan ett år med MP i minoritet.

Styre som behöver ett handtag eller två.

Styre som behöver ett handtag eller två.

Hur samarbetet går i koalitionen har man förstås svaga tecken utanför de slutna rummen – dock har man intrycket att miljöpartisterna ofta får sitta utanför de med.

Man kan tänka sig interiören när de S-märkta regionråden samlas:

– Då är vi alla här och kan börja!

– Ser ut så …

– Men saknas det inte några?

– Hmm, vilka då?

– Jomen, de där vi sitter i koalition med.

– Sitter vi i koalition?

– Ah, du menar han Anders, och hon den mörkhåriga – vad heter hon, Märta eller Mätta …

– Säger mig inget …

– Det är både Mätta och Märta …

– Heter hon både Mätta och Märta?

– Nej, det är två stycken Mätta och Märta, och så Anders, men de är inte med i dag. Vi ska diskutera regionens information. Kanslichefen har förberett, varsågod!

– Som ni vet är vi inte riktigt nöjda med hur det informeras om regionens verksamhet och beslut. Inget fel egentligen men det görs ju utav anställda informatörer, och de har inte riktigt den rätta vinkeln..

– De är objektiva menar du?

– Nja, inte riktigt, de vinklar nog till regionens fördel, men vi behöver information som presenterar Styrets linje. Varför skulle vi annars sitta vid makten?

– Precis, det är dessutom viktigt att journalisterna lotsas till våra politiska informatörer även när det gäller prisutdelningar och andra inte så politiska punkter. Det kan ju bli en politisk fråga.

– Utmärkt, och glöm inte intranätet! Regionens anställda måste få ta del av vad vi gör!

– Intranätet, jag antecknar, vi börjar med att sprida vårt budgetförslag där redan innan opposition lagt sina förslag!

Man kan förstå om dessa damer och herrar i Region Skåne blev en smula förvånade när det visade sig att de inte fick majoritet för den av dem föreslagna skattehöjningen. De hade ju förhandlat och förankrat den ordentligt i de egna leden. Ja, denna gång hade till och med Miljöpartiet fått vara med.

Och i augusti hade Styret bjudit in Allianspartierna för att förhandla, för att när dessa kom dit beredda att diskutera mötas av beskedet att allt såg bra ut och att det inte behövdes någon skattehöjning. Och att det därför inte fanns något att förhandla om!

Några veckor senare lägger så Styret sitt budgetförslag med både skattehöjning och ett diffust ”tillgänglighetspaket” som ingen hört talas om.

Än mindre förstod något av.

– Vi ska ha ett tillgänglighetspaket som ser till att köer försvinner.

– Bra, men vad innehåller det?

– Det är pengar som gör att tillgängligheten ökar.

– Och hur ska de fördelas?

– De ökar budgetramen.

– Och då går det som stimulans till dem som arbetar bra med tillgänglighet?

– Eh nej, de ökar ramen för alla.

– Ja, det ger förstås mer resurser, men kan man inte göra det på på ett sätt som ger mest nytta? Som kömiljarden.

– Kömiljarden var alliansregeringens dåliga politik, vi vill göra på ett annat sätt.

– Kömiljarden kortade köer och såg till att folk fick vård, men OK, vad är det andra sättet?

– Vi tillskjuter ett paket.

– Så man kan inte veta om pengarna verkligen går till kökortning?

– Jo, det heter ju tillgänglighetspaket.

Dr Trotz

Dr Trotz

Så går det till i Region Skåne. Just när detta skrivs samlar så landets Styre hela oppositionen utom SD – vars ledamöter är ute och knackar dörr – för att diskutera flyktingkris och sådant. Frågan är om det finns några tydligare förslag där, men det är knappast troligt.
En del tror att det skulle gå bättre om Socialdemokraterna i det nationella Styret sparkade ut Miljöpartiet och bildade ett (S)tyre i stället. Operation Du(MP)a, som man kunde kalla det.

Men de flesta är nog skeptiska.

 

 

 

 

 

Dr Trotz:

Efter bara två månader inträdde Opposition Skåne i trotsåldern, vi knöt då den alltid lite motvalls skribenten Dr Trotz till oss. Vi insåg från början att det var en match made in heaven, eller i alla fall i Kristianstad. Vår sida handlar ju om opposition i Region Skåne, och Dr Trotz är till sin natur både oppositionell och trotsig. Och passar därför bra att kommentera det som tilldrar sig i regionen. En varning: All likhet med verkliga förhållanden är en ren slump. På Twitter heter han @Dr_Trotz