Kostnaderna för hyrläkare i vården har rasat i höjden, både i Skåne och landet i övrigt, rapporterar Ekot med anledning av en rapport från Konkurrensverket. ”2012 lovade Sveriges kommuner och landsting, SKL, krafttag för att halvera kostnaden för inhyrd vårdpersonal. Men det är sedan tidigare känt att kostnaderna har fortsatt att skena. Utgifterna för all inhyrd vårdpersonal var 2014 3,4 miljarder.”

Faktum är att kostnaderna har skenat iväg ytterligare under 2015. I Region Skåne hade hyrpersonalen efter första halvåret 2015 ökat med 70 procent jämfört med för ett år sedan, trots att nästan 1 000 fler medarbetare har anställts. Samtidigt har sjukskrivningarna ökat. Under perioden januari till juli 2015 var sjukfrånvaron per medarbetare 11,74 dagar, vilket kan jämföras med motsvarande period förra året, då frånvaron låg på 10,79 dagar.

Sjuksköterska. Foto: Orbis, CC 2.0

Sjuksköterska. Foto: Orbis, CC 2.0

Konkurrensverket är tydligt med hur den alarmerande situationen kan lösas. ”Underlätta för fler ägarledda verksamheter att etablera sig”, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

Vårdcentraler som drivs av en allmänläkare som själv är aktiv i verksamheten lyckas bäst med att hålla nere utgifterna för hyrläkare. Detta tycker, rapporterar Ekot, Dan Sjöblom att regioner och landsting bör beakta, när vårdcentraler med skenande kostnader för hyrläkare ska utvärderas och eventuellt upphandlas.

Vårdföretagarnas Karin Liljeblad har gjort en bra genomgång av rapporten och vågar hoppas att Konkurrensverkets rekommendation om att underlätta för privata vårdgivare att etablera sig i primärvården för att lösa läkarbristen ska nå fram till regeringen och Ilmar Reepalus utredning om vinster i välfärden.

I en utredning från Svenskt Näringsliv, som professor Lars Henriksson på Handelshögskolan har gjort, konstateras att det inte går att begränsa de privata välfärdsföretagens möjlighet att göra vinst utan att det strider mot svensk grundlag och EU-rätten. Reepalus utredning bör därför omedelbart hamna i papperskorgen.

Jonas Duveborn