Maria Malmer Stenergard 620

Så är det i helgen dags för Moderaternas partistämma i Karlstad. Jag ser fram emot debatterna. Debatt är på sikt viktigare än besluten i sig. Därför ska vi fortsätta vara ett parti med högt i tak.

DÖ, Decemberöverenskommelsen, har dött och därmed har sannolikt udden tagits av den debatt som väntats på stämman i den delen. Det kommer i och för sig säkert att bli en diskussion kring vilket steg partiet bör ta härnäst. Förståsigpåare har varit ute och stakat ut sin syn på vägen innan prasslet från den sönderrivna överenskommelsen ens tystnat.

Men vägen fram är allt annat än självklar. Förra årets valresultat är ingen lätt utgångspunkt. Alliansen förlorade, men regeringsunderlaget vann inte. Framtiden får i vanlig ordning utvisa, men jag hoppas att landets ledande politiker nu sansat sig och inte far med fackpampsmetoder i förhandlingarna. Landet är nämligen ingen lekstuga eller workshop. Man kan exempelvis inte utlysa extra val innan man kan utlysa extra val. Det är att håna konstitutionen och dess fäder – även om jag önskar att dessa fäder varit lite mer vidlyftiga i sina förarbetsuttalanden.

Tillbaka till partistämman. Två frågor som kommer att diskuteras livligt är arbetsrätten med turordningsreglerna i LAS och frågan om migration och integration.

När det gäller LAS anser Moderata ungdomsförbundet, Muf, att vi bör ta bort turordningsreglerna. Jag tycker att de har helt rätt. Partiföreträdare menar att detta inte är viktigt för att jobben ska kunna växa fram. Personligen ser jag främst två skäl för att ta bort turordningsreglerna: Det är rättvist och det ökar produktiviteten i svenskt näringsliv. Jag träffade nyligen ett stort kristianstadsbaserat företag. De tog själva upp frågan om turordningsreglerna och kom med ett målande exempel: När de investerar i en ny produktionslinje som effektiviserar, så kan det hända att de behöver friställa någon. Då vill de naturligtvis behålla dem som gör bästa jobbet, som har ett driv och som har stort tekniskt kunnande. Ofta kan de inte det, eftersom turordningsreglerna stipulerar att den som varit anställd längst är den som också får stanna kvar. Det är inte rättvist mot den som presterar bäst. Och det är inte bra för produktiviteten. Personalen är ett företags främsta tillgång. Då måste företagen också kunna förädla den tillgången om vi ska stå oss i internationell konkurrens. IMF menade nyligen i sin granskning av Sverige att vi måste få en mer flexibel arbetsmarknad med större möjligheter till uppsägningar: ”Partners should also review employment protection for regular contracts so that these exit costs do not deter firms from giving opportunities to new entrants with sufficient skills.” Forskning visar också att rörligheten på arbetsmarknaden blir mindre med turordningsregler.

På området migration och integration presenterar partistyrelsen 60 konkreta förslag för partistämman. Det kommer att bli diskussion om en del. Partistyrelsen föreslår bland annat att tillfälliga uppehållstillstånd i tre år ska gälla för dem med skyddsbehov och att det ska krävas aktivitet eller försörjning för permanent uppehållstillstånd. Muf vill att vi behåller systemet med permanenta uppehållstillstånd som huvudregel. Jag håller med partistyrelsen och tycker att det är rimligt att man inleder med ett tillfälligt uppehållstillstånd med krav på fullföljande av etableringsåtgärder som i förlängningen kan leda till jobb. Jag är fullständigt övertygad om att de som kommer hit så snart som möjligt vill komma in i samhället och få ett jobb. Men det går snabbt att tappa gnistan och därför måste vi ställa krav både på samhället och på den enskilde.

Oavsett vad vid tycker, så är det en styrka att vi kan pröva våra argument mot varandra. Debatt leder utvecklingen framåt. Debatt är en förutsättning för demokrati. I demokratins namn tackar jag alla jag debatterar mot i riksdagen, även om jag inte delar deras åsikter.

Det finns de i vårt parti som uppmanar företrädare för vårt ungdomsförbund att byta parti för deras åsikters skull. Jag uppmanar dem i stället att kliva upp i talarstolen. Jag ser fram emot att höra åsikterna jag inte håller med om.

Maria Malmer Stenergard (M)
riksdagsledamot från Åhus