När Socialdemokraterna tog över styret av Region Skåne efter valet 2014 och inledde sitt samarbete med Miljöpartiet, som redan hade styrt i tre mandatperioder, var ett av besluten att lägga ner enheten för medborgardialog. I stället inrättades en demokratiberedning, som skulle ”utveckla metoder” och stötta nämnder och beredningar i sina kontakter med skåningarna. Nämnder och beredningar fick ansvar att utveckla dialogen inom sina respektive områden. Allians för Skåne stod inte bakom beslutet, men det togs utan hänsyn till att det oftast framhålls hur viktigt det är med en bred samsyn om övergripande och långsiktiga frågor, som demokratins funktionssätt.

Under 2015 har medborgardialogerna inte prioriterats. I folkhälsoberedningen har Alliansen därför, efter lång väntan, tagit initiativ till att det ska fastställas en dialogplan.

– Partierna i Styret borde vara mer måna om att lyssna på skåningarna än vad de har visat så här långt, säger Erica Buneck (M), vice ordförande i folkhälsoberedningen. Och att skapa fler tillfällen för att nå ut.

Region Skånes arbete med medborgardialog har tidigare lyfts fram som ett föredöme nationellt. I andra delar av landet tycker man fortfarande att det finns en poäng för verksamheten att lyssna på och samtala med uppdragsgivarna (folket) om hur vården och kollektivtrafiken fungerar.

Jonas Duveborn