Birgitta Södertun (KD).

Birgitta Södertun (KD).

I helgen samlas kristdemokrater från hela landet i Västerås för partiets riksting. Kristdemokraternas riksting är partiets högsta beslutande organ. Skåne representeras av 18 ombud.

Skånedelegationen välkomnar att partistyrelsen nu tagit ställning för ett fullföljande av den linje som Göran Hägglund började rita upp under det sista året som partiledare: Att verka för ett förstatligande av sjukhusvården.

– Dagens system med 21 landsting gör att vården blir ojämlik över landet och innebär dessutom ett administrativt slöseri, säger Birgitta Södertun, ombud och gruppledare för Kristdemokraterna i Region Skåne.

Med ett förstatligande av sjukhusvården, framför allt den högspecialiserade vården, kan vårdresurserna användas mer effektivt och förutsättningar för att ge en god högspecialiserad vård i hela landet tillgodoses.

– Däremot är det rimligt att till exempel Region Skåne fortsatt har ansvar för den mer basala vården, som den som sker på vårdcentraler. Region Skåne bör också få ta över större maktbefogenheter från staten inom andra områden, säger Birgitta Södertun.

Gustav Lundblad