Regionstyrelsen beslöt i dag (8/10) med röstsiffrorna 8-7 att föreslå oförändrad skattesats i Region Skåne under 2016. Därmed föll Styrets (Socialdemokraternas och Miljöpartiets) Tillgänglighetspaket på 750 miljoner kronor.

– Alliansens budget, som innebär mer vård utan skattehöjning, blir i detta skede den av de presenterade budgetarna som lägger mest pengar till vården, kommenterar oppositionsledaren Carl Johan Sonesson (M).

Alliansen lägger sammanlagt 30 miljarder 385 miljoner kronor på vård i Region Skåne, vilket är 1,6 miljarder kronor mer än under 2015 och en höjning med 5,5 procent. Det är också 245 miljoner kronor mer än vad Styret lägger utan sin skattehöjning, vilket nu är den siffra som är aktuell.

Utan skattehöjning får skåningarna dessutom behålla rådigheten över många hundra miljoner kronor av sina pengar.  Den 26 och 27 oktober tar regionfullmäktige ställning till de olika budgetalternativen.

I dagens medier kommenteras Allians för Skånes budgetförslag flitigt. På webben kan man bland annat läsa: ”Blankt nej till skattehöjning”,  ”Kösatsning utan skattehöjning” och ”Lovar mer vård utan höjd skatt”.

Jonas Duveborn