Allians för Skåne lade i dag sitt gemensamma budgetförslag med titeln Styr Skåne rätt – för ökad tillväxt och tillgänglighet. Till skillnad från förslaget från den styrande minoriteten av Socialdemokraterna och Miljöpartiet innebär detta motförslag ingen skattehöjning.

De fyra partierna menar att det i dagens läge vore fel att utsätta den skånska ekonomin och medborgarna för en tredubbel skattechock när staten kraftigt höjer skatten och många kommuner. Höjda skatter på arbete kommer under 2016 att sätta hård press mot en redan pressad skånsk arbetsmarknad – och därmed också mot den framtida finansieringen av vår gemensamma välfärd. Tillväxt är en förutsättning för att vi tillsammans effektivt ska kunna bekämpa de vårdköer som har vuxit sig allt längre under det senaste året.

En skattehöjning skulle dessutom vara att ge upp för regionens skenande kostnader. Nu måste man få kontroll på kostnadsutvecklingen samtidigt som en bra vård får de resurser som behövs.

Skärmavbild 2015-10-07 kl. 21.10.34

– Vi vill värna sjukvården, som hamnat i ett svårt läge under Styrets ekonomiska haveri, säger Carl Johan Sonesson (M), oppositionsledare i Region Skåne. Det gäller att undvika både ekonomisk utarmning och en skattehöjning. Det gör vi genom att flytta resurser från administration, projekt och kultur. Finansieringen av en bra kollektivtrafik ska säkras.

Styret lade i sin budget ett tillgänglighetspaket värt 750 miljoner, ungefär motsvarande skattehöjningen med 30 skatteöre. Genom att koncentrera resurser klarar Allians för Skåne att inte höja skatten och ändå skapa ett paket på 350 miljoner. Till detta kommer att delar att index för befolkningsutveckling och medicinteknisk utveckling specialdestineras till köer respektive e-hälsa. Även utan skattehöjningen för får den skånska sjukvården i Alliansens budgetförslag 1,6 miljarder mer än i budgeten för 2015.

– Genom att sjukvården prioriteras kan vi satsa på utveckling för tillgänglighet och en modern vård, säger Gilbert Tribo (FP), gruppledare för Folkpartiet. Bland annat kommer vi att rikta 140 miljoner till utveckling inom E-hälsoområdet. Med dessa ska sjukvårdsenheterna stimuleras till nytänkande och innovation – allt till patienternas bästa.

Kraftsamlingen till sjukvården innebär viss omfördelning från kultur och kollektivtrafiken. Det kommer att innebära högre priser på biljetter och periodkort. Ändå ska resandet bli prisvärt genom att servicen ska säkras. Samt att trafiken ska fungera i hela Skåne.

Skärmavbild 2015-10-07 kl. 21.29.37

– Bussarna ska vara på plats och tågen i tid, säger Birte Sandberg (C), gruppledare för Centerpartiet. Alliansens budget är en budget för hela Skåne. Skåne ska ha en pålitlig kollektivtrafik med anslutningstrafik, och regionen ska fortsätta att arbeta för bredbandsutbyggnad.

En viktig del av Alliansens budget är att regionen måste bli bättre i sin personalpolitik. Vi måste skapa sådana villkor att personal inte väljer att arbeta genom bemanningsföretag eller gå till andra branscher.

– Nu måste det vara slut på att hyra in dyr personal från bemanningsföretag, säger Birgitta Södertun (KD), gruppledare för Kristdemokraterna. Det angriper vi både kortsiktigt med en egen bemanningsorganisation och mer långsiktigt med att det blir attraktivare att arbeta hos regionen. Bland annat genom vidareutbildning inom anställningar för sjuksköterskor.

På torsdagen behandlas budgetförslagen i Region Skånes styrelse, i oktober kommer de så upp i regionfullmäktige för slutgiltigt beslut.

Peter J Olsson