Hanna Håkansson 620 border

I dagarna tecknade jag mitt första hyreskontrakt som varken var i andrahand, delat med någon annan eller ett halvillegalt svartkontrakt. Det kan tyckas vara på tiden – jag är 24 år gammal och flyttade hemifrån för snart fem år sedan. Men så ser bostadsmarknaden ut i Skåne – för den som inte har föräldrar som kan köpa en bostadsrätt åt en återstår sällsynta förstahandskontrakt eller dyra andrahandskontrakt.

Snittåldern för att flytta hemifrån i Sverige är 19,6 år. Genomsnittsinkomsten för skåningar i tjugoårsåldern är 21.000 före skatt, vilket gör det praktiskt omöjligt att betala några höga hyror.

Kraven kan också sättas därefter. De flesta är fullt nöjda med att det första boendet inte håller samma standard som det boende man kommer att ha senare i livet, det viktigaste är att det är något man har råd med. Att få tag på en billig lägenhet är däremot inte det enklaste.

Att flytta hemifrån är en viktig del i att bli vuxen – man skaffar sig ett jobb eller börjar plugga, börjar försörja sig själv och sköter sitt eget hem. Detta steg in i vuxenvärlden försvåras av att det råder bostadsbrist för unga i tre av fyra svenska kommuner (SVT Nyheter) vilket gör att även om du hittar ett jobb eller får en studieplats, så är det inte säkert att du faktiskt kan flytta dit.

Regeringen satsar stort på att bygga ut antalet utbildningsplatser men matchar inte detta med utbyggande av hyresrätter. För oss unga får det som konsekvens att vårt första arbete eller våra studier inte fungerar så optimalt som vi tänkt oss, då vi inte kan flytta. Både den högre utbildningen och arbetsmarknaden är beroende av att bostadsmarknaden fungerar.

”Bostadsmarknad” är egentligen ett lustigt uttryck då det egentligen inte är frågan om någon marknad över huvud taget. Prissättningen på hyresrätter sker inte enligt tillgång och efterfrågan, utan enligt bruksvärdesprincipen som säger att hyran sätts efter lägenhetens standard, utan påverkan av bostadsbrist, läge, etcetera. Resultatet blir att hyrorna i attraktiva områden blir lägre än på en fri marknad och i mindre attraktiva områden blir hyrorna högre. Denna subvention för attraktiva lägenheter pressar upp hyrorna på lägenheter som vore optimala för oss unga vilket gör att tillgången på billiga bostäder minskar.

Alla unga borde ha möjlighet att få flytta hemifrån, oberoende av föräldrarnas ekonomi. Tillgången till billiga hyresrätter måste därför öka. Ett första steg är att skrota bruksvärdesprincipen.

Hanna Håkansson (FP)
ordförande för Liberala studenter