En särskild granskning måste ske av den vårdcentral i Malmö som TV4:s Kalla Fakta uppger har gått med på att utföra en så kallad ”oskuldskontroll”.Sjuksköterska expedition
Nu begär alliansföreträdare i Region Skåne att en särskild utredning görs dels av den aktuella vårdcentralen och läkaren, men också en kontroll för att undersöka om det finns fler vårdcentraler i Skåne där detta förekommer. Även Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, bör göra en granskning.

– De kvinnor som drabbats av detta har förstås utsatts för enorma kränkningar och övergrepp. Kvinnor som blivit utsatta för detta får gärna höra av sig till oss så att vi kan gå till botten med problemet så att de får upprättelse och så att vi kan se till att det inte händer någon annan, säger Ulrika Heindorff (M), andre vice ordförande i beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård i Region Skåne.

– Folkpartiet kräver att läkarnas agerande utreds av Region Skåne och av IVO samt att nödvändiga åtgärder sätts in så att händelser som dessa aldrig upprepas. Myten om att det skulle gå att se om en kvinna har haft samlag eller ej är djupt kränkande för kvinnor. Region Skåne måste ta ansvar för att se till att denna myt begravs på allvar, säger Gilbert Tribo (FP), andre vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

– Det är helt oacceptabelt att denna formen för sexuellt förtryck utförs av vårdenheter som har avtal med Region Skåne. Jag förväntar mig alla kort på bordet och att det får tydliga konsekvenser för både den personal och den vårdcentral som medverkar till förtryckande och absurda ”oskuldskontroller”, säger Niels Paarup-Petersen (C), ledamot i sjukvårdsnämnd Sus.

Johan Folin