För tolfte året i rad lägger Allians för Skåne – Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna i Region Skåne – en gemensam budget. I år i opposition i ett regionfullmäktige där inget block har egen majoritet.

Budget

Åtta av budgetarna lades i en majoritetskoalition under åren 2006-2013. De åtta åren var en framgångstid för Region Skåne. Trots att den delvis inföll under ekonomisk kris lyckades Alliansen hålla i ekonomin och samtidigt både bygga ut sjukvården och kollektivtrafiken. Köerna i sjukvården har kortats. Valfriheten har ökat inom vården. Nordostskåne har fått pågatåg.  Klara strategier för fossilbränslefritt Skåne har tagits. Och många andra positiva reformer genomförts.

I år fortsätter Allians för Skåne denna framgångsrika inriktning. På ondagen (7/10) presenteras budgetförslaget och i oktober beslutar regionfullmäktige om vilket budgetalternativ som ska gälla.

Peter J Olsson