Trafikutskottet i riksdagen hade möte, samtliga oavsett partifärg var bekymrade över alla de vägar och järnvägar som behövdes; och alla behov de hört om i sina valkretsar. Men hur skulle staten få råd, vågade man lämna till regeringen att ensam fixa det?

– Då får vi vänta länge, sa en av ledamöterna.

– Ja, ta höghastighetstågen, nu ska de betalas av kommunerna längs sträckan, sägs det, inföll en annan. Hur ska det gå? De har nog med alla andra kostnader regeringen vill flytta över på dem.

– Nyttor talar de om, meddelade en tredje, men tänk på all onytta också!

– Men där finns en lösning, förklarade utskottets kvinnliga ordförande från Miljöpartiet.

– Vaddå? Frågade övriga utskottet i en kör.

– Jo, jag var ju i Kina, se på pärlhalsbandet jag fick från kommunistpartiet! Det är nästan så jag skulle varit kvar i VPK och inte gått över till MP…

– Nå, kom till saken!

Foto: David Han China Railway Highspeed Xi'an - Zhengzhou Express Rail - CRH380A @ Xi'an North Railway Station (CC BY-NC-ND 2.0)

Foto: David Han
China Railway Highspeed Xi’an – Zhengzhou Express Rail – CRH380A @ Xi’an North Railway Station (CC BY-NC-ND 2.0)

– Ja, ja, jo, ni vet ju alla att kineserna bygger höghastighetståg kors och tvärs. De har flera bolag som bara gör det. Och samtidigt med halsbandet fick jag en offert på att bygga våra linjer. Och det skulle spara 25 miljarder, ta halva tiden och dessutom vara bättre gjorde än vad trafikverket räknat ut.

– Bu för trafikverket! hördes från alla utskottet ledamöter. Hurra för vår ordförande!

– Det ska bli en lysande höghastighetsjärnväg på högbana genom Sverige! avslutade ordföranden.

 

En vecka senare var det nytt möte. Ordföranden hade hållit många intervjuer och solat sig i strålglansen. Detta visade att miljö har framtiden för sig, och går ännu bättre med hjälp av en diktatur. Ledamöterna var spända och glada, nu skulle man gå vidare med höghastighetstågen. Regeringen skulle få se att riksdagen klarade saken!

– Då förklarar jag mötet öppnat, sa ordföranden.

– Men vänta, sa en från oppositionen, det finns ju ingen punkt om den kinesiska offerten på dagordningen…

– Kinesisk offert? Svarade ordföranden, ska vi behandla en sådan?

– Ja, den du sade hade kommit till utskottet om höghastighetståget.

– Jaså den, svarade ordföranden, nja till utskottet har det inte kommit någon offert.

– Vart har den gått då? Undrade en socialdemokrat.

– Den har gått till Sverigeförhandlingen, förklarade ordföranden. De får titta på den. De har ju uppdraget.

…Jag tror ändå det blir en bra, billig och miljövänlig lösning! avslutande ordföranden.

 

En vecka gick och de möttes igen. Alla såg inte fullt så glada ut. En ledamot tog genast ordet.

– Jag har talat med Sverigeförhandlingen, och de förnekar all kännedom om någon kinesisk offert. Jag har frågat näringsministern och hon säger sig inte heller känna till något.

– Kära nån då, sa ordföranden, jag förstår inte detta. Ja, jag har lämnat den vidare.

– Har du någon kopia?

– Jag hade en…

– Men?

– Den körde jag i papperstuggen!

– Papperstuggen…

– Ja, det var ju ändå bara skrivet på baksidan av menykortet, så vi kan väl få en ny.

Dr Trotz

Dr Trotz

– Så det finns ingen offert?

– Ja, jovisst finns det en offert. Vi måste bara få en ny…

– Men varför sa du att det fanns en offert.

– Jag vill göra tydligt att det var fel att inte be om ursäkt efter första, eller möjligen andra gången, jag råkade ge felaktiga uppgifter..

– Du ljög alltså?

– Nej, jag redogjorde för min verklighet!

 

 

Dr Trotz:

Efter bara två månader inträdde Opposition Skåne i trotsåldern, vi knöt då den alltid lite motvalls skribenten Dr Trotz till oss. Vi insåg från början att det var en match made in heaven, eller i alla fall i Kristianstad. Vår sida handlar ju om opposition i Region Skåne, och Dr Trotz är till sin natur både oppositionell och trotsig. Och passar därför bra att kommentera det som tilldrar sig i regionen. En varning: All likhet med verkliga förhållanden är en ren slump. På Twitter heter han @Dr_Trotz