Centralsjukhuset i Kristianstad.

Centralsjukhuset i Kristianstad.

När Allians för Skåne styrde i Region Skåne infördes ett diagnostiskt centrum på Centralsjukhuset i Kristianstad, för att utreda misstanke om sjukdom men där symptomen inte kan härledas till särskilt organ eller kroppsdel. Det handlar alltså om fall som ofta är svåra för en läkare på vårdcentral att diagnosticera, och där läkaren heller inte har tillräckligt med information för att kunna skriva en remiss till specialistmottagning.

I Västra Götalandsregionen har man inspirerats av Region Skånes arbete med diagnostiskt centrum och nu startar man egna centra efter skånsk förebild, skriver Falköpings Tidning.

Johan Folin