I söndags avslutades Centerpartiets partistämma i Falun. Under fyra intensiva och spännande dagar har vi gemensamt tagit fram vårt partiprogram. Det var mycket glädjande att så många skånska förslag gick igenom, och jag är glad att Centerpartiet även fortsatt har ledartröjan på när det kommer till att driva en modern hållbarhetspolitik som gör skillnad. Som centerpartist ser jag  tillväxt och en hållbar utveckling som förutsättningar för varandra. Genom tillväxt får vi både snabbare och enklare det hållbara samhälle vi både vill ha och behöver.

Därför vill Centerpartiet fortsätta att stärka den gröna skatteväxlingen. Detta är en mycket viktig pusselbit för vår viktigaste klimatfråga, omställningen mot ett hållbart samhälle ska realiseras. En grön skatteväxling innebär helt enkelt att det ska vara billigt att göra gott för miljön. Och det ska kosta att skada den. Vi tycker att skatten på utsläpp, farliga kemikalier och annat miljöfarligt ska höjas och att pengarna ska gå till att driva på den hållbara utvecklingen. Samtidigt vill vi sänka skatten på jobb så att fler har råd att anställa, detta är nödvändigt för att fler ska kunna undvika att hamna i arbetslöshet.

En grön skatteväxling är både en modern skattepolitik och en modern miljöpolitik och den ger en hållbar utveckling i hela samhället. Ur ett skånskt perspektiv skulle en grön skatteväxling vara särskilt värdefull. Vi har  fortfarande en allt för hög arbetslöshet, särskilt bland unga och andra grupper som står längre från arbetsmarknaden. Genom en grön skatteväxling skulle fler komma i arbete vilket är en förutsättning för att hela regionen ska må bra. Centerpartiet är ett grönt parti, och därför kommer vi att fortsätta att driva en tydlig och kraftfull miljöpolitik som ger resultat. Det är hållbarhet på riktigt.

Birte Sandberg (C)
gruppledare
Region Skåne