Birgitta SödertunDenna insändare av gruppledare Birgitta Södertun (KD) publicerades i gårdagens (29/9) utgåva av Helsingborgs Dagblad:

Var tredje kvinna och var femte man drabbas någon gång av depression som kräver behandling. Runt var sjätte svensk lider av ångestsyndrom. I Region Skånes folkhälsoundersökning från 2013 uppgav 29 procent av tjejerna och 21 procent av killarna i åldern 18-34 år att de lider av psykisk ohälsa.

Problemen är ingen nyhet för någon längre. Vi får dock aldrig hamna i att betrakta dessa nivåer som normaltillstånd. Fler och ständigt förbättrade insatser, såväl förebyggande som för de svårast sjuka, måste till för att bekämpa denna oacceptabla utveckling.

Ifjol kom jag i samtal med en mamma till en 20-årig tjej som hade behövt uppsöka psykiatrin akut i Helsingborg. Det blev ett samtal som satte spår hos mig. Tydligast i berättelsen var hur utsatt situationen kan vara för den som nyss blivit vuxen och tampas med psykiska besvär samtidigt som man förutsätts manövrera själv genom en djungel av kontaktvägar in i vården. Om problemen återkommer eller tilltar efter första akutbesöket, vem kontaktar man då? Vart vänder man sig? Följer vården upp hur man mår? För en ung tjej eller kille i den situationen är risken att man inte orkar ta tag i det. Man ger helt enkelt upp.

Alldeles för få patienter inom psykiatrin ges idag en fast vårdkontakt, dvs en namngiven person inom psykiatrin som har till uppgift att skapa trygghet och följa upp. För patienten blir det någon att vända sig till när så behövs. Vid tre av Skånes fem psykiatriska akutmottagningar utsågs en fast vårdkontakt till mellan 27 och 40 procent av patienterna. Vid de övriga två var siffran bara 3 (!) procent.

Situationen är oacceptabel. Det ökar risken för försämrad sjukdom och i värsta fall självmord om man inte får hjälp i tid. Vi kristdemokrater drev detta som en av våra huvudfrågor i valet och efter förslag från oss ser det glädjande nog ut att bli förändring snart.

På det senaste mötet med hälso- och sjukvårdnämnden beslutades att alla mellan 18 och 25 år skulle garanteras en fast vårdkontakt redan efter första besöket i akutpsykiatrin. Om man inte bedöms behöva specialistvård ska man ändå garanteras ett uppföljningssamtal inom 48 timmar. Särskilda pengar ska nu riktas till den psykiatriska akutmottagningen i Helsingborg, och på andra platser i Skåne, för att så ska ske.

Med denna förändring hoppas jag att färre ska behöva trilla mellan stolarna när kontaktvägarna brister. Att fler ska få känna tryggheten i att det finns någon där som hjälper när hjälpen behövs som allra mest.

Birgitta Södertun (KD)
Gruppledare, Region Skåne