Denna ordning innebär att de beslut som tas i förvaltningen inte är överklagbara, vare sig för oss politiker eller för allmänheten. Det gäller exempelvis beslutet om nattstängningen av akutmottagningen i Lund för patienter som kommer med ambulans.

Så kommenterade Stefan Lamme (M) inför regionfullmäktige den delegationsordning som ger sjukhuschefen rätt att fatta vissa beslut utan politisk behandling.

Stefan Lamme (M)

Stefan Lamme (M)

På dagens regionfullmäktige ställde Stefan Lamme därför frågan ”Anser du att det finns ett behov av att ändra delegationsordningen för förvaltningschefen på Sus?” till Joakim Sandell (S), ordförande i sjukvårdsnämnd Sus.

– I min värld kom de här tre driftsnämnderna till för att Socialdemokraterna tyckte att man ville ha fler frågor på den politiska nivån. Och så har det ju inte blivit. Det som har hänt är ju att alla frågor har tagits av tjänstemännen. Till och med tog man ju frågan om att stänga akutmottagningen i Lund på tjänstemannanivå. Och när vi då skulle överklaga så var det inte överklagbart eftersom det inte var delegerat till tjänstemännen att göra, fortsatte Stefan Lamme.

Joakim Sandell (S).

Joakim Sandell (S).

Joakim Sandell tog intryck av Stefan Lammes beskrivning:

– Jag ser delegationsordningen som ett levande dokument som ständigt behöver förändringar och förbättringar. Jag är öppen för att vi tillsammans tittar på delegationsordningen och kommer fram till en delegationsordning som vi båda är nöjda med, tillsammans med övriga ledamöter i nämnden, svarade Joakim Sandell.

Johan Folin