Regionfullmäktige har 149 ledamöter. När regionen bildades förklarades detta framför allt med att man skulle ha representanter från hela Skåne, vilket var ett bra skäl med tanke på hur verkligheten såg ut då. Tiderna har dock förändrats. I dag bor fler, i betydligt större utsträckning än då, i en kommun och arbetar i en annan. Skåningarna är mer mobila i dag än vad vi var 1999.

Moderaterna anser att ledamöterna i regionfullmäktige självklart ska arbeta för hela Skåne – oavsett vilken kommun ledamoten själv bor eller arbetar i.

– Lagen säger att vi måste vara minst 101, och vi anser det rimligt att vi nöjer oss med detta och  minskar antalet ledamöter från 149 till 101. Vi har därför lämnat in en motion till regionfullmäktige om detta, berättar Pontus Lindberg (M), gruppledare.

– Ett stort fullmäktige är ingen garanti för ett bra fullmäktige. Många ledamöter deltar inte heller i debatterna, säger Annika Annerby Jansson (M), 2:e vice ordförande i regionfullmäktige.

Moderaterna tror inte att demokratin hade tagit skada av färre ledamöter i regionfullmäktige utan menar att det i stället hade vitaliserat debatten, och ökat engagemanget bland ledamöterna eftersom konkurrensen om platserna hade ökat. Förhoppningen är att regionfullmäktige bifaller motionen, så att fullmäktige efter nästa val kan ha premiär för ett mindre och vassare regionfullmäktige – som givetvis kommer att vara ledd av en alliansmajoritet.

Förutom Pontus Lindberg och Annika Annerby Jansson, har Carl Johan Sonesson (M), Peter Danielsson (M), Stefan Lamme (M) och Carina Wutzler (M) undertecknat motionen.

Camilla Westdahl