Torbjörn Tegnhammar 620 border

Att Malmö har gått från att vara en industristad till att bli en spännande, modern och kosmopolitisk stad har inte gått någon skåning förbi. Det har varit en välkommen och, i huvudsak, lyckad omvandling. Problemen går att finna hos alla de Malmöbor som inte har fått vara med om utvecklingen. Malmö har dubbelt så hög arbetslöshet som riksgenomsnittet och var tionde Malmöbo var under 2014 beroende av försörjningsstöd. I Malmös fall består arbetslösheten till stor del av människor som har väldigt, väldigt långt till arbetsmarknaden. Satsningar på grön industrialisering i Malmö kan förbättra Malmös usla näringsklimat och bryta det omfattande utanförskapet.

När Svenskt Näringslivs kommunranking presenterades förra veckan tappade Malmö placeringar för fjärde året i rad. ”Malmö har inte legat så lågt sedan vi började mätningarna. Vår tanke är att det beror på politiska utspel. Företagen upplever att Malmö stad på område efter område vill ta tillbaka verksamhet, införa kommunala tvätterier, kommunala byggbolag, egen transportverksamhet.  Företagarna känner att kommunen inte vill ha dem här. Det här är en väldigt oroveckande utveckling.”

Så uttalade sig Svenskt Näringslivs regionchef, Rolf Elmér till Sydsvenskan. När utanförskapet i Malmö växer sig allt större väljer Socialdemokraterna att prioritera utbyggda bidragssystem före satsningar på förebyggande välfärd och ett bättre klimat för jobb åt alla. En sådan utveckling riskerar bara att skapa en stad som glider än mer isär.

Malmö är av tradition en arbetarstad. Här har hamnarna, varven och produktionen byggt staden stark och trygg. Men det gamla arbetarpartiet övergav industrin. Fabrikerna flyttades, varven lades ner och ett nytt Malmö har vuxit fram. Återigen, det har varit en nödvändig och önskvärd utveckling men den har inte nått alla Malmöbor.

Det är bra att Malmö växer och bostäderna blir fler men hela Malmö måste kunna växa. Det gör vi bara genom hårt arbete och då kan inte industrin lämnas efter. I Malmö har alla ett ansvar att göra sitt bästa för att komma i arbete. Men kommunen måste också göra sitt. Vi behöver en förebyggande välfärd som tidigt hjälper den som halkar efter och vi behöver utbildning genom hela livet så att fler kan få chanser att ta sig in och vidare på arbetsmarknaden.

Så är det tyvärr inte i dag. I stället har Malmö glidit allt mer isär och blivit en splittrad stad – mellan dem som är i arbete och dem som lever i utanförskap. Och utanförskapet växer sig allt större.

Den senaste statistiken från Arbetsförmedlingen visar hur arbetsmarknadsläget i Malmö särskilt sticker ut med 15,2 procents arbetslöshet – avsevärt högre än både Göteborg (8,4 procent) och Stockholm (6,5 procent). Sammantaget är var sjunde Malmöbo som kan arbeta arbetslös. Samtidigt har Lund fler jobb inom produktionsindustrin än Malmö. Tjänstejobb och produktionsjobb har inget motsatsförhållande. Ur varje produktionsjobb växer i genomsnitt tre nya tjänstejobb fram. När Socialdemokraterna övergav industrin och hamnarna förlorade Malmö inte bara industri-, utan även tjänstejobben. Därför behövs en återindustrialisering av Malmö. Med Malmöbornas kreativitet och framåtanda finns goda förutsättningar för en framtidsinriktad grön och skön industri, men det ställer krav på en aktiv näringspolitik som möjliggör för fler arbetsgivare att kunna expandera och främjar nyföretagande och nyetableringar.

I Svenskt Näringslivs kommunranking för 2015 över företagsklimat rasar Malmö istället för fjärde året på raken ytterligare ned till plats 105. Sveriges tredje största stad förmår alltså inte ens placera sig som en av Sveriges hundra bästa kommuner att driva företag i. Det är tyvärr ytterligare ett tecken på att Malmö är en kommun där utanförskapet tillåts växa och där Socialdemokraterna inte gör någonting åt det.

Malmö rankas förvisso högt när det gäller så väl infrastruktur som antalet människor som faktiskt startar företag, men med dessa förutsättningar borde Malmö i stället placera sig i den absoluta toppen. Vidare är enkäten och rankingen glasklar i sitt omdöme om kommunens eget agerande och ansvar. Malmö placerar sig på plats 214 över hur kommunen konkurrerar ut företag verksamma i staden. Det senaste exemplet är planer på att ge sig in i tvätteribranschen. Förra året var det ett kommunalt byggbolag som skulle startas. Över kommunpolitikernas och ledningens inställning till företagande placeras kommunen på plats 170. Med andra ord sitter Malmö inne med en fantastisk potential med goda förbindelser och drivna arbetsgivare som dagligen sliter för att kunna anställa fler – men en röd ledning som dagligen motarbetar företagande och därmed möjligheten till fler jobb i kommunen.

För att klara av att bryta det allt större utanförskapet och för att få hela staden att komma samman behöver vi satsa på regelförenklingar för industrin och en aktiv näringspolitik så att fler vill satsa på Malmö och starta och driva industriföretag här. Samtidigt behöver vi satsa på utbildning så att arbetsgivarna hittar kompetent personal. Det handlar om att utbildningarna behöver göras om från att möta ideologiska mål om bildning, till att möta arbetsmarknadens krav på utbildning, något Socialdemokraterna tyvärr motsätter sig, nu senast vid arbetsmarknads, gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens sammanträde i augusti då majoriteten försökte hindra en ny svetsutbildning från att starta på en av kommunens gymnasieskolor.

Svenskt Näringslivs ranking visar åter att kommunen är mer intresserad av utbyggda bidragssystem och kommunala företag, än av att ta tag i de svåra problemen med jobb och utanförskap. Malmö är redan i dag en av de kommuner i Sverige där flest är beroende av bidrag. Det är inte för att vi haft otur, det är för att Socialdemokraterna gett upp. Jag tänker inte ge upp. Därför vill jag satsa på jobb, förebyggande välfärd och en aktiv näringspolitik – då kan vi bryta det växande utanförskapet.

Torbjörn Tegnhammar (M)
oppositionsråd i Malmö