Anser du att det finns ett behov av att ändra delegationsordningen för förvaltningschefen på Sus?

Den frågan ställer Stefan Lamme (M) till sjukvårdsnämnd Sus ordförande Joakim Sandell (S), på regionfullmäktiges sammanträde på tisdag 29/9.

Anledningen är att mycket få ärenden delegeras till förvaltningschefen från nämnden och så här långt har det bara gällt mottagandet av gåvor. Delegationsordningen togs när nämnden bildades och då var det svårt att veta vilka uppgifter nämnden skulle hantera.

Stefan Lamme (M).

Stefan Lamme (M).

– Personligen var jag orolig över att denna brist på delegation skulle leda till att allt för många beslut skulle tas på politisk nivå, men det har ju tyvärr visat sig att inga beslut längre tas på politisk nivå, säger Stefan Lamme (M), andre vice ordförande i sjukvårdsnämnd Sus.

Det enda faktiska beslut som nämnden har tagit upp är att inrätta en geriatrisk vårdavdelning i Lund. Man har i övrigt uppdragit åt förvaltningschefen att utreda de initiativ som är lagda från Allians för Skåne.

– Denna ordning innebär att de beslut som tas i förvaltningen inte är överklagbara, vare sig för oss politiker eller för allmänheten. Det gäller exempelvis beslutet om nattstängningen av akutmottagningen i Lund för patienter som kommer med ambulans, avslutar Stefan Lamme.

Johan Folin