Kostnaderna för sjukvården i Skåne rusar i höjden. Vi befarar att Socialdemokraterna kommer att svara med sedvanlig osthyvelspolitik när de borde ta ansvar och göra rätt prioriteringar. I stället för att se de stora utmaningarna och fatta tuffa beslut kommer Socialdemokraterna att ta bort lite här och lite där, tills det inte blir så mycket kvar av något. Den sortens politik har aldrig varit effektiv och visar inte på politiskt mod, något som behövs i en tid som denna.

Nyligen kunde de partier som nu styr Region Skåne, Socialdemokraterna och Miljöpartiet, ha gjort en stor insats för kvinnors hälsa. Men av det som hade kunnat bli ett avgörande steg blev det snarast ingenting. I stället valde Styret att fortsätta skapa stor osäkerhet för skånska kvinnor när det gäller möjligheterna till naturunderstödd rehabilitering.

Region Skånes upphandlingsstrategiutskott avhandlade i förra veckan naturunderstödd rehabilitering, mer känt som natur på recept. Det är en behandlingsform som medger att läkare skriver ut recept på riktade och avstressande aktiviteter i naturen hos utvalda landsbygdsföretag, såsom att utfodra djur, ta hand om blommor och beskära träd. Allt utifrån individens förmåga och tillstånd.

Natur på recept infördes av Alliansen i Region Skåne under förra mandatperioden. Av deltagarna är 90 procent kvinnor som lider av psykisk ohälsa. De flesta är mellan 35 och 55 år.

Moderata kvinnor i Skåne ser med oro på att utmattningsdiagnoserna i Sverige blir allt fler och att den psykiska ohälsan breder ut sig. En av de grupper som drabbas hårdast är kvinnor. Köerna till behandling är oacceptabelt långa och samhällets kostnader ökar ständigt. Depression och utbrändhet kostar samhället runt 25 miljarder kronor varje år enligt Försäkringskassans beräkningar, för att nu inte nämna det mänskliga lidandet.

En studie som Patrik Grahn, professor vid Lantbruksuniversitetet i Alnarp, har gjort visar på tydliga resultat. Patienter som kommer i kontakt med naturen blir starkare och friskare på flera sätt. Antalet besök på vårdcentraler minskade med 28 procent för dem som vårdades i Alnarp och på jämförbara ställen. Det kan jämföras med en 8-procentig minskning för dem som genomgick sedvanlig rehabilitering. En än viktigare skillnad ligger i behovet av psykiatrisk vård på sjukhus som för Alnarpsgruppen minskade med sex dagar jämfört med 0,2 i kontrollgruppen. Studien visar också att 80 procent går tillbaka till jobb och studier efter avslutad rehabilitering.

Natur på recept har gett snabba resultat och investeringarna är försumbara i jämförelse med de fördelar som satsningarna har genererat. Tjänstemännens förslag på förlängning i två år ändrades av Socialdemokraterna och Miljöpartiet till en förlängning på ett år. Allians för Skåne vill ha en tvåårig förlängning. Det tar tid att vetenskapligt utvärdera utfallet och för att inte riskera avbrott i verksamheten bör man satsa på långsiktighet och trygghet.

Moderata kvinnor i Skåne är oroliga för framtiden för natur på recept och för alla kvinnor som kan gå miste om behandlingen. Vi ser faran. Därför lyfter vi frågan. Därför höjer vi rösten.

Ulrica Fors Stenmark, ordförande, Moderata kvinnor i Skåne
Liliana Lindström, vice ordförande i Region Skånes upphandlingsstrategiska utskott
Ulrika Dakouri, 1:a vice ordförande, Moderata kvinnor i Skåne
Sanna Heiskanen Helgeson, 2:a vice ordförande, Moderata kvinnor i Skåne
Annsofie Thuresson, ledamot, Moderata kvinnor i Skåne
Rima Axelsson Alamin, ledamot, Moderata kvinnor i Skåne
Helena Grahn, ledamot, Moderata kvinnor i Skåne
Åsa Nilsson, ledamot, Moderata kvinnor i Skåne
Lynn Thulin, ledamot, Moderata kvinnor i Skåne