Öresundssamarbetet hänger på en skör tråd efter alla konflikter om vad som ska komma efter dagens Öresundskomitee. När verkställande utskottet/foretningsutvalget på onsdagen möttes i Malmö kunde det ha fastställt skilsmässan.

I stället beslöt sig parterna för att åtminstone ha en betänketid, och fler parter från ömse sidor Sundet kopplas in. För Sveriges del kompletteras regionen med Malmö stads Katrin Stjernfeldt Jammeh (S).

– För en fortsättning måste danskarna acceptera att det är två likaberättigade parter från två länder, säger Carl Johan Sonesson (M), oppositionsledare i Region Skåne. Vägen framåt kan bli att fortsätta med både en regional och en kommunal dimension – i Sverige är det så att varje nivå har sina uppgifter och sitt mandat från väljarna. Nu hoppas vi att knutarna ska lösas de kommande två veckorna.

Carl Johan Sonesson.

Carl Johan Sonesson.

Öresundskomiteen arbetar bland annat med att försöka ta bort eller mildra den mängd legala och faktiska gränshinder som står i vägen för att Skånes och Själlands arbets- och bostadsmarknader, samt kulturliv och rekreation, ska fungera sömlöst och skapa reella möjligheter för invånarna i Öresundsregionen att fritt välja av hela områdets utbud.

– Bara i veckan kunde vi notera en framgång när ytterligare ett gränshinder försvann, fortsätter Carl Johan Sonesson (M). Det handlade om rehabilitering efter arbetsskada – och ökar tryggheten vid arbete i det andra landet genom att man kan välja rehabilitering i bosättningslandet. Det är bara ett av många hinder som har kunnat bockas av tack vare Öresundskomiteens arbete. Det får inte kastas bort.

– Det är till och med så att finns det inte ett fortsatt samarbetsorgan så måste Region Skåne och de svenska kommunerna fortsätta gränshindersarbetet i någon annan form. Att framgång nås betyder så mycket både för medborgarnas vardag och för Skånes ekonomi.

Til syvende og sidst finns kanske denna insikt hos alla intressenter – i både Danmark och Skåne. Och då brukar det komma en lösning, om inte förr så i sista minuten. Och annars finns det alltså alternativ.

Peter J Olsson