Psykisk ohälsa ökar i Sverige och många människor blir också, ofta långvarigt, sjukskrivna på grund av detta eftersom rehabiliteringen i svåra fall tar mycket lång tid. Det är därför viktigt att Region Skåne aktivt satsar på effektiva behandlingsmetoder som snabbt kan hjälpa den drabbade att komma tillbaka.

En sådan metod är naturstödd rehabilitering, NUR, som bygger på kunskapen och forskningen om trädgårdens och naturens läkande krafter och kan innebära exempelvis naturstödd rehabilitering på landsbygden. Detta hjälper människor som befinner sig i, eller är i riskzonen av, att drabbas av exempelvis utbrändhet, psykiska sjukdomstillstånd eller depression. NUR kombineras oftast även med mer traditionella behandlingsmetoder som sjukgymnastik och samtalsterapi. Det var därför viktigt att Region Skånes avtal med de parter som i dag arbetar med NUR skulle förlängas med två år i stället för endast ett som den styrande minoriteten med S och MP ville. Under sammanträdet valde dock S och MP den korta avtalsperioden. Detta trots att de preliminära resultaten från SLU och utvärdering av pågående projekt visar tydliga tecken på goda resultat.

Centerpartiet anser att genom att göra detta så valde styret bort en viktig möjlighet att ge kontinuerlig rehabilitering till en redan utsatt grupp människor, varav majoriteten är kvinnor. När styret dessutom skjutit upp Centerpartiets motion till regionfullmäktige den 29 september om att införa en psykambulans i Skåne med ett år upplever vi att psykisk ohälsa är en fråga som nu inte alls prioriteras. Detta finner vi naturligtvis djupt beklagligt och Centerpartiet kommer därför att fortsätta att driva bägge dessa frågor utifrån vår roll som oppositionsparti. Psykisk ohälsa är nämligen inte ett område som ska nedprioriteras, i stället är det ett område som måste lyftas högt upp på den politiska dagordningen. Och detta ska vi också göra.

Birte Sandberg (C)
gruppledare samt ersättare i upphandlingsstrategiutskottet
Region Skåne