Den rödgröna regeringens budget kommer att slå hårt mot arbetsmarknaden, inte minst för dem som har svårast att få arbete. När en regering får öppen kritik från Arbetsförmedlingens generaldirektör har det gått långt. Hoppet att räddas av en konjunkturuppgång motarbetas dessutom av regeringens egen politik.

Regeringens budget slår extra hårt mot Skåne, som redan tidigare har bland landets största problem med sysselsättning och utanförskap. Dagens budget drabbar tillsammans med vårbudgeten inte minst grupperna med svagast arbetsmarknadsanknytning: Unga och invandrare. Alliansregeringens sänkta arbetsgivaravgift för unga och de rut- och rot-jobb som lett till arbete är nu nästan ett minne blott.

Skattehöjningarna på 50 miljarder drabbar nästan alla, över 80 procent får betala. Och lägger man sedan till alla de kommuner och landsting/regioner som måste höja skatten närmar man sig 100 procent. Marginalskatten kommer att chockhöjas för den breda medelklassen, en tredjedel med heltidsarbete kommer att betala minst 52 kronor av den sista hundralappen i skatt. Till detta kommer avgiftshöjningar som höjd maxtaxa för förskola.

Vi hade behövt en budget för ökad sysselsättning och arbete. I stället rensar den rödgröna regeringen systematiskt bort allt vad arbetslinje heter. Skatte- och bidragslinjerna blir de gällande. För Region Skåne innebär det att vi kan se fram emot stagnerande skatteintäkter just när vi står inför stora investeringar i framtidens sjukvård.

Pontus Lindberg (M)
regionråd i opposition och 2:e vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden
Region Skåne