Efter budgetförhandlingarna mellan regeringen och Vänsterpartiet, som mest har handlat om vilka krav på utgiftsökningar som V ska få gehör för, ska åldersgränsen för gratis tandvård höjas från 19 till 23 år. Höjningen kommer att ske i två etapper: 2017 höjs den till 21 år och 2018 till 23 år. Reformen beräknas kosta 223 miljoner kronor 2017 och 463 miljoner kronor årligen från 2018.

Foto: Partha S. Sahana, CC 2.0

Foto: Partha S. Sahana, CC 2.0

När Alliansregeringen tillträdde hösten 2006 gjordes en stor satsning på tandvård och tandhälsa. Från och med den 1 juli 2008 lade staten ut drygt sex miljarder kronor om året på tandvård, en fördubbling jämfört med tidigare. Den tandvårdsreformen underlättade kraftigt för alla som behöver kostsammare behandlingar av sina tänder. Unga vuxna i åldrarna 20 till 29 år fick dessutom ett allmänt tandvårdsbidrag, en så kallad ”tandvårdscheck” på 300 kronor per person och år, som kan användas för att reducera priset för en undersökning.

Riksrevisionen har framfört kritik mot att marginellt fler i dag besöker tandläkaren jämfört med före reformen. Framför allt är det yngre vuxna som inte har använt sin tandvårdscheck. Den största anledningen till det dåliga utfallet anser revisionen vara bristande information om högkostnadsskyddet och om det allmänna bidraget. Tandvårdsförsäkringen som infördes 2008, har gett medborgarna förutsättningar för en bättre tandvård, men det är individens ansvar att söka sig till tandvården – och att informera sig.

Vi tycker att det finns en poäng i att vuxna patienter betalar en del av sin tandvård själva. Subventionering av gratis tandvård till en hel åldersgrupp 19-23 år är inte att använda skattepengarna till de med störst behov. Bättre vore om de användes till att motverka osunda skattehöjningar eller till barn och äldre med dålig ekonomi.

Carl Johan Sonesson (M)
oppositionsledare
Caroline Hedenström (M)
ledamot i beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård
Region Skåne