Lars Thunberg 620 border

Vi påminns ständigt om det. Drivkraften för en hållbar utveckling ligger i det lokala arbetet. Det är ett fenomen vi ser såväl i Sverige som internationellt. Gott om exempel visar hur städer tar egna initiativ i frustration över regeringars passivitet och långsamhet. När den federala regeringen i USA vägrade underteckna Kyoto-protokollet om klimatsamarbete spreds som en löpeld över kontinenten en rörelse där flera hundra borgmästare skrev på ett eget protokoll med handlingsplan. Den internationella organisationen ICLEI för hållbar utveckling i städer har under många år utövat stark påtryckning på nationella ledare för att öka tempot och energin i klimatarbetet. Exemplen är många.

I vårt eget land ser vi samma utveckling. Det är i kommuner och regioner som drivet finns och där tankar och visioner omsätts i praktisk handling. Här finns kontakten med medborgarna, näringslivet och den ideella sektorn, en samverkan som är helt avgörande för om vi ska lyckas i omställningsarbetet.

I regeringens arbete för Grön omställning har man också insett den lokala drivkraftens betydelse och värdet av en dialog med kommunerna. Både Sveriges ekokommuner och Klimatkommunerna, som tillsammans samlar hälften av de skånska kommunerna, har drivit på och finns nu med som aktiva parter med viktiga inspel.

Det är mycket glädjande att både Region Skåne och de skånska kommunerna visar framfötterna, inte minst när det gäller miljö, klimat och långsiktigt hållbara lösningar. Flera kommuner skulle kunna lyftas fram, men exempelvis både Helsingborg och Malmö har toppat rankingen över Sveriges bästa miljökommuner och inbjuds ofta att presentera sitt arbete och goda exempel vid nationella konferenser. Det internationella intresset är stort och besöken är täta från utländska delegationer. Även Lund och Kristianstad är framgångskommuner på olika miljöområden. Som region ligger Skåne i framkant som spjutspets, som pilotregion och ledande inom biogas, elbilssatsningar och kollektivtrafik.

Jag har under många år varit ordförande i Sveriges ekokommuner och har där sett betydelsen av samverkan för att tillsammans bli starkare. En sund konkurrens är välgörande och genom att alla strävar efter att flytta fram sina positioner kan vi fortsätta att sporra varandra.

Här har Skåne en stor potential och en nyckelroll för att vi i Sverige ska kunna nå våra miljö- och klimatmål.

Lars Thunberg (KD)
kommunalråd i Helsingborg