Akutsjukvården befinner sig i en kris i stora delar av landet och i Skåne. Patienter och medarbetare vittnar om överfulla akutmottagningar med följden av att människor får vänta i flera timmar på vård. Det står nu klart att Folkpartiet förslag om att starta ett arbete i Region Skåne för akutsjukvården blir verklighet. Syftet är att starta en förutsättningslös dialog om akutsjukvården på både kort och lång sikt där både patienter och de som arbetar i vården som med sin erfarenhet har en unik och värdefull kunskap, får möjligheten att forma och förbättra framtidens akutsjukvård i Skåne.

En god och trygg sjukvård är grundbulten i en modern välfärd, som ska finnas tillgänglig om man blir sjuk. Den viktigaste pusselbiten för att garantera en god vård är sjukvårdens medarbetare som dagligen göra stora insatser för att se till att människor får en god vård. Därför är det ett absolut krav att sjukvårdens personal har goda förutsättningar för att klara av sitt jobb.

Tyvärr lever inte Region Skåne upp till detta på ett bra sätt på vissa akutavdelningar. De senaste månaderna har det återigen gått att läsa om den tuffa situation som råder på SUS Lunds, Kristianstads sjukhus akutmottagning och på Helsingborgs lasarett där det bland annat saknas personal men även på andra skånska sjukhus är situationen ansträngd. Om inte situationen förbättras snart leder det på sikt till att akutmottagningen inte kan ge en patientsäker vård.

Det är ingen ny situation, utan det har pågått under många år. Trots att det aldrig har funnits fler läkare och sjuksköterskor i Region Skåne och att det aldrig har satsat så mycket på sjukvården som det görs idag, så har Region Skåne fortfarande en stor utmaning att hantera för att kunna ge en så bra akutsjukvård som möjligt.

Samtidigt finns det ett ökat söktryck på de olika akutmottagningar både i landet i stort men även i Skåne där allt fler människor söker sig direkt till akuten istället för sin vårdcentral. Denna utveckling är inte unik för Skåne, utan runt om i landet i bland annat Uppsala, Stockholm, Örebro finns det ansträngda akutmottagningar med brist på personal och svårigheterna för de olika landstingen att rekrytera tillräckligt med personal.

Det finns därför ett stort behov av att ta ett samlat och långsiktigt grepp om akutsjukvården för att människor ska få rätt vård i rätt tid och för att medarbetarna i vården ska uppleva en bättre arbetsmiljö.

Efter Folkpartiets förslag kommer Region Skåne nu att starta en fördjupad dialog med patienter och medarbetare i den skånska sjukvården för att lyssna in deras tankar om akutsjukvården. En dialog och ett samtal som idag saknas i Region Skåne. Det finns en stor önskan från patienter och medarbetare att politiker sitter ner tillsammans och hittar både kortsiktiga och långsiktiga lösningar för akutsjukvården i Skåne.

Det finns inga enkla lösningar och svar på de utmaningar som akutsjukvården står inför, men Region Skåne har inte råd att inte anta utmaningen.

 

Gilbert Tribo (FP) Gruppledare 

Publicerad i Kristianstadbladet den 12 september