Christer Nylander 620 border

Så är det då dags för riksdagen att öppna efter sommaren (15/9). Statsministerns regeringsförklaring i morgon kommer att avslöja inriktningen på den budget som Magdalena Andersson (S) ska presentera nästa måndag. Vi vet tyvärr ganska mycket om vart det barkar. Det är höjda skatter som ska finansiera utbyggda transfereringssystem och platspolitik.

Höjda skatter är regeringens paroll. Man höjer skatterna med mer än vad någon regering har gjort på över tjugo år. Så mycket har inte skatten höjts sedan budgetsaneringens dagar. Det blir höjda skatter med mer än 40 miljarder kronor. Skatten höjs på bensin, på rot- och rut-tjänster, på äldre som arbetar, på yngre som arbetar och man trappar av jobbskatteavdraget, samt begränsar uppräkningen för den statliga inkomstskatten. Denna skattechock beror på att man ska kunna betala av alla de ofinansierade vallöften man ställt ut.

En allvarlig skattehöjning är den av löneskatten för personer över 65 år. Den demografiska utmaningen innebär att fler måste arbeta allt högre upp i åldrarna. Då är det fel att straffbeskatta driftiga äldre och tvinga ut dem från arbetsmarknaden. Det är allvarligt att de rödgröna återigen vill skapa ett skattesystem som sänder signalen till alla som fyllt 65 år att de ska ägna sig åt något annat än produktivt arbete.

Skattehöjningarna slår hårt mot Skåne. Vi befinner oss i hård konkurrens med övriga Europa. Danmark är bara ett stenkast bort och Sverige behöver konkurrenskraftiga villkor. Konsekvenserna av regeringens skattepolitik innebär färre jobb och försämrad konkurrenskraft.

Trots regeringens skattehöjningar ökar sysselsättningen. Detta är inte tack vare, utan trots. Regeringens politik leder till färre jobb. Konjunkturinstitutet bedömde i juni att regeringens ekonomiska politik varaktigt minskar antalet sysselsatta med mellan 15 000 och 20 000 personer. Sysselsättningen ökar enkom av konjunkturen. På sikt är detta mycket allvarligt.

Sverige har fortsatt stora utmaningar. Trösklarna in på den svenska arbetsmarknaden är för höga. Det finns för få enkla jobb, samverkan mellan skola och näringsliv fungerar för dåligt och de långsiktiga spelreglerna för svensk basindustri är satta ur spel. Det krävs att vi fortsätter att vara en kritisk och konstruktiv opposition.

Christer Nylander (FP)
riksdagsledamot från Kristianstad