Igår behandlade sjukvårdnämnd Kryh (östra Skåne) den ekonomiska rapporten för juli. Prognosen visar ett underskott om 177,5 miljoner kronor samtidigt som det varnas för att siffran kan försämras ytterligare efter augusti månads sammanräkning. Styret i nämnden hanterade informationen på samma sätt som de har gjort under hela året; de beslutade ingenting.

– Passiviteten blir extra anmärkningsvärd nu eftersom regionstyrelsen så sent som förra veckan uttalade att budgeten ska hållas och att regiondirektören ska presentera nya åtgärder till regionstyrelsens möte den 8 oktober. Regiondirektörens uppdrag kommer rimligtvis att få konsekvenser också för Kryh, säger Per Einarsson (KD), andre vice ordförande i sjukvårdsnämnd Kryh.

Per Einarsson (KD). Foto: Jens Christian.

Per Einarsson (KD). Foto: Jens Christian.

Alliansen la därför, i linje med regionstyrelsens beslut, ett förslag om att Kryhs chef skulle återkomma till nästa sammanträde den 7 oktober med en redovisning av vilka nya åtgärder som ska vidtas inom Kryh. Detta avvisades av ordförande Maria Nyman Stjärnskog (S). Motivering? Chefen i Kryh kan inte presentera något den 7 oktober om regiondirektören presenterar sitt den 8 oktober.

– Jag ser det som ett svepskäl. Självklart kommer regiondirektören göra detta i dialog med förvaltningscheferna och då kan inte en dag hit eller dit få vara det som avgör. Dessutom är det vår uppgift i nämnden att fatta de beslut som är avgörande för vår förvaltning. Nästa möte efter oktober ligger i december och då är klockan verkligen slagen, säger Per Einarsson.

Mattias Svensson